Ващук Олеся Петрівна
НазваниеПроцитированоГод
Криміналістика : навчально-методичний посібник
ОП Ващук
Одеса : Юридична література, 2015
7*2015
Теоретичні та практичні проблеми забезпечення ефективності досудового провадження
ВВ Тіщенко, ЮП Аленін, ОП Ващук, АВ Мурзановська, ОО Торбас, ...
Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" 17, 106-158, 2015
72015
Верифікація відомостей/даних на початку досудового розслідування
ОП Ващук
Науковий вісник Херсонського державного університету 3 (6), 89-92, 2015
62015
Прийоми верифікації даних при проведенні слідчих (розшукових) дій
ОП Ващук
Право і суспільство 6, 293-297, 2013
62013
Тактика використання невербальної інформації при проведенні слідчих (розшукових) дій
ОП Ващук
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского …, 2013
52013
Невербальна інформація як один із видів криміналістичної інформації
ОП Ващук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
52013
Особливості верифікації даних у судовому провадженні першої інстанції
ОП Ващук
Прикарпатський юридичний вісник, 87-91, 2016
42016
Механизм следообразования заведомо ложных показаний потерпевшего при допросе
ОП Ващук
LEGEA ŞI VIAŢA, 42-45, 2013
32013
Механізм слідоутворення завідомо неправдивих показань свідка при проведенні допиту
ОП Ващук
Порівняльно-аналітичне право, 287-289, 2013
32013
Методика розслідування нападів на інкасаторів
ОП Ващук
Національний університет "Одеська юридична академія", 2012
32012
Можливості використання невербальної інформації в кримінальному провадженні
ОП Ващук
Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Europska tradicia v …, 2016
22016
Співвідношення верифікації та валідації в кримінальному провадженні
ОП Ващук
Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 45-48, 2016
22016
Слідчий як верифікатор достовірності криміналістичної інформації на досудовому розслідуванні
ОП Ващук
Юридичний вісник, 105-109, 2013
22013
Можливості використання невербальної інформації при проведенні допиту
ОП Ващук
Митна справа, 50-55, 2013
22013
Сучасні можливості використання невербальної інформації в розслідуванні злочинів
ОП Ващук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки …, 2013
22013
Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи : монографія
ОП Ващук
12017
Вплив стресу на емоційний стан потерпілого під час надання ним показань в кримінальному провадженні
ОП Ващук
Evropsky politicky a pravni diskurz 3 (6), 258-262, 2016
12016
Сучасні можливості верифікації невербальної інформації в межах кримінального провадження
ОП Ващук
Юридичний науковий електронний журнал, 213-216, 2016
12016
К вопросу о криминалистическом исследовании невербальной информации, содержащейся в динамических признаках человека
ОП Ващук
Криминалистика и судебная экспертиза, 196-204, 2014
12014
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми криміналістики", присвячена 100-річчю з дня народження професора В. П. Колмакова
ВВ Тіщенко, БА Пережняк, ОП Ващук
Юридичний вісник, 277-280, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20