Микола Васильович Циба
Микола Васильович Циба
Харківський національний технічний університет сільського
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження механіко-технологічних властивостей зерна сої
ОВ Нанка, МВ Бакум, ММ Крекот, ОМ Русальов, ДІ Бойко, ОС Вотченко, ...
ХНТУСГ, 2018
22018
Вплив кривизни решета на ефективність очищення насіння гороху від його половинок
МВ Бакум, ММ Крекот, АД Михайлов, ММ Абдуєв, МВ Циба, ОІ Басов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
12018
Результати виробничих випробувань пневматичного сепаратора на розділенні насіннєвих сумішей кропу
МВ Циба, МВ Бакум, ММ Абдуєв, ОВ Сіняєва, ІО Дьолог, ОС Вотченко
Вісник «Механізація сільськогосподарського виробництва» Міжнародна науково …, 2016
1*2016
Радіаційно-індуковані зміни поруватої структури іонообмінних сорбентів на основі фосфату титану та силікату цирконію
ГВ Васильєва, ВІ Яковлев, ЮМ Килівник, ММ Циба
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2015
12015
Дослідження сорбції іонів барію та стронцію неорганічними сорбентами та можливість елементного аналізу поверхні сорбентів фотоядерними методами
ВА Пилипченко, ГВ Васильєва, ІІ Гайсак, ВІ Яковлев, ЮМ Килівник, ...
Фізико-хімічний інститут ДВНЗ" Прикарпатський національний університет імені …, 2014
12014
Інтегральний показник якості ґрунту для економічної та екологічної оцінки
НО Любимова, ОА Шептур, АП Горбаньов, МВ Циба
ХНТУСГ, 2019
2019
Дослідження ефективності пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом на попередньому очищенні насіннєвих сумішей сафлору
МВ Бакум, ММ Крекот, ММ Абдуєв, ОА Шептур, ВК Пузік, ОС Чалая, ...
ХНТУСГ, 2019
2019
Обґрунтування ефективності використання решетних сепараторів для підготовки посівного матеріалу сафлору
МВ Бакум, ММ Крекот, АД Михайлов, ОБ Козій, ММ Майборода, ...
ХНТУСГ, 2019
2019
Фізика і хімія твердого тіла 2016.–T. 17.–№ 4
ІІ Григорчак, РЯ Швець, ФО Іващишин, ІМ Будзуляк, ЯП Салій, ...
Physics and Chemistry of Solid State 17 (4), 2016
2016
Результати очищення насіннєвої суміші сої на пневматичному сепараторі
МВ Бакум, ММ Крекот, ОА Шептур, ММ Абдуєв, МВ Циба
Вісник ХНТУСГ ім.Петра Василенка «Механізація с.г. виробництва», 13-18, 2016
2016
Вплив опромінення на характеристики поверхні фосфату титану та його сорбційні властивості
ОВ Тахтасьєв, ГВ Васильєва, ВІ Яковлев, ЮМ Килівник, ММ Циба, ...
ДВНЗ" УжНУ", 2015
2015
Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu (ІІ) та La (ІІІ)
Д Кисельов, В Овчинніков, В Амірханов, С Ставицька, М Циба, ...
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія …, 2014
2014
Фізика і хімія твердого тіла 2014.–T. 15.–№ 4
АГ Кевшин, БМ Рувінський, МА Рувінський, РМ Пелещак, ІІ Лазурчак, ...
Physics and Chemistry of Solid State 15 (4), 2014
2014
Оцінка технічного стану агрегатів трансмісії за допомогою методу емісійного спектрального аналізу олив
ВА Войтов, МВ Циба, АВ Приймак, ВМ Чернявський
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2014
2014
Застосування методу емісійного спектрального аналізу олив для оцінки технічного стану агрегатів трансмісії
ВА Войтов, АВ Приймак, ВМ Чернявський, МВ Циба
Системи озброєння і військова техніка, 71-75, 2013
2013
Математическая модель оценки остаточного ресурса агрегатов трансмиссии в эксплуатации
МВ Циба, ОГ Приймаков, ВН Чернявский
Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Технічні сервіс машин для рослинництва», 48-55, 2012
2012
Математична модель діагностування технічного стану агрегатів трансмісії методом емісійно – спектрального аналізу
МВ Циба, АВ Приймак, ВН Чернявский
Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Механізація сільськогосподарського …, 2012
2012
Фізика і хімія твердого тіла
Г Васильєва, В Яковлев, Ю Килівник, М Циба
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18