Valentina A. Turchyna
Valentina A. Turchyna
ДНУ імені Олеся Гончара, факультет прикладної матемтатики,Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
VA Turchina, OY Lebid, EV Kozachenko
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2010
42010
ВИКОРИСТАННЯ ВІДСТАНІ ЛЕВЕНШТЕЙНА ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОДІБНОСТІ ДАНИХ
AY Minaylo, VA Turchina
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2015
2015
ПРО МЕТОДИ РОЗСТАНОВКИ ПРІОРИТЕТІВ ВЕРШИН ГРАФА ДЛЯ ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ
MP Pasinkov, VA Turchina
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2014
2014
ЗАДАЧА РОЗПОДІЛЕННЯ В ПАРАЛЕЛЬНІЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
VA Turchina, OL Frolova
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2014
2014
ДВОXКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ УПОРЯДКУВАННЯ
VA Turchina, AK Pidash
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2014
2014
АЛГОРИТМИ ПЕРЕРАХУВАННЯ ВСІХ ПАРАЛЕЛЬНИХ УПОРЯДКУВАНЬ ФІКСОВАНОЇ ДОВЖИНИ
VA Turchina, YS Zozulya, AK Pidash
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2013
2013
Investigation of the Effect of Transitive Edges on the Optimality of Some Algorithms for Parallel Ordering
VA Turchina, NK Fedorenko
Journal of Automation and Information Sciences 44 (2), 2012
2012
ПРО ПАРАМЕТРИ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА
MP Pasinkov, VA Turchina
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2012
2012
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА
VA Turchina, EV Kozachenko
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2011
2011
АЛГОРИТМИ ПОБУДОВ УСІХ ПАРАЛЕЛЬНИХ УПОРЯДКУВАНЬ ЗАДАНОЇ ДОВЖИНИ
VA Turchina, NK Fedorenko
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2011
2011
НАБЛИЖЕНІ АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРА-ЛЕЛЬНИХ УПОРЯДКУВАНЬ ЗАДАНОЇ ДОВЖИНИ
VA Turchina, NK Fedorenko
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11