Підписатись
Вадим Маслій
Вадим Маслій
кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Планування та прогнозування податкових надходжень
А Крисоватий, А Кізима, В Маслій
29*2011
Технологія лісопильно-деревообробних виробництв
ТА Носовський, РІ Мацюк, ВВ Маслій
К.: НМК ВО, 1993
221993
Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні
КМ Березька, ОМ Березький, ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 106-114, 2013
112013
Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз
ВВ Маслій, СВ Питель
Актуальні проблеми економіки, 2008
82008
Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал
ВВ Маслій, СВ Питель
Тернопільський національний економічний університет, 2007
82007
Економічна сутність та основні напрямки статистичного аналізу фінансового потенціалу міста
В Маслій
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 5, 128-132, 2010
42010
Фінансова статистика
В Маслій
Тернопіль: Карт-Бланш, 2004
4*2004
Вибір та оцінка ARIMA-моделі для прогнозування обсягів прямих іноземних інвестицій
ВВ Маслій, КМ Березька
32017
Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій
КМ Березька, ВВ Маслій
32016
Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування
ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 311-317, 2012
32012
Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні
В Маслій
Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільський національний економічний …, 2011
32011
Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень
КМ Березька, ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 227-235, 2011
32011
Деякі аспекти прогнозування обсягів портфельних інвестицій в Україну
КМ Березька, ВВ Маслій
22014
Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект
І Дацків, В Маслій
Гілея: науковий вісник., С.83-87, 2013
22013
Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект
ІБ Дацків, ВВ Маслій
Гілея: науковий вісник, 83-87, 2013
22013
Методика аналізу структури прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності
В Маслій
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 106-115, 2013
22013
Статистичний аналіз географічної структури прямих іноземних інвестицій в Україну
В Маслій, С Питель
ЗУНУ, 2021
12021
Застосування економетричного моделювання в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності України
С Пласконь, Г Сенів, І Новосад, В Маслій
ЗУНУ, 2020
12020
До уточнення понятійно-категоріального апарату статистичного дослідження структури іноземних інвестицій
ВВ Маслій
Причорноморські економічні студії, 145-149, 2017
12017
Методологічні засади статистичного дослідження закономірностей розвитку процесу іноземного інвестування в Україні
ВВ Маслій
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 102-106, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20