Вадим Маслій
Вадим Маслій
кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Планування та прогнозування податкових надходжень
А Крисоватий, А Кізима, В Маслій
25*2011
Технологія лісопильно-деревообробних виробництв
ТА Носовський, РІ Мацюк, ВВ Маслій
К.: НМК ВО, 1993
221993
Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз
ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 70-81, 2008
92008
Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал [Електронний ресурс]
В Маслій, СА Питель
Наука молода, 2007
82007
Фінансова статистика
В Маслій
Тернопіль: Карт-Бланш, 2004
6*2004
Економічна сутність та основні напрямки статистичного аналізу фінансового потенціалу міста
В Маслій
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 5, 128-132, 2010
52010
Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні
КМ Березька, ОМ Березький, ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 106-114, 2013
42013
Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування
ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 311-317, 2012
42012
Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень
КМ Березька, ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 227-235, 2011
42011
Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій
К Березька
Актуальні проблеми економіки 2016, 15-20, 2015
32015
Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні
В Маслій
Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільський національний економічний …, 2011
32011
Вибір та оцінка ARIMA-моделі для прогнозування обсягів прямих іноземних інвестицій
ВВ Маслій, КМ Березька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
22017
Бюджетний потенціал: суть, структура та взаємозв’язок з бюджетним плануванням
РЛ Жебчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 85-88, 2014
22014
Деякі аспекти прогнозування обсягів портфельних інвестицій в Україну
К Березька
Актуальні проблеми економіки, 7-12, 2014
22014
Оцінка диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні
КМ Березька, ОМ Березький, ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 150, 2013
22013
Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект
І Дацків, В Маслій
Гілея: науковий вісник., С.83-87, 2013
22013
Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект
ІБ Дацків, ВВ Маслій
Гілея: науковий вісник, 83-87, 2013
22013
Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України
ВВ Маслій
НДІ статистичних досліджень, 2009
12009
Основні напрямки покращення виробництва пилопродукції
ВМ Максимів, РІ Мацюк, ВВ Маслій
Науковий вісник НЛТУ України 12 (5), 2002
12002
Методика аналізу структури прямих іноземних інвестицій за видами діяльності
В Маслій
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє.–2013.–Вип 18, 106-115, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20