Вадим Маслій
Вадим Маслій
кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Планування та прогнозування податкових надходжень
А Крисоватий, А Кізима, В Маслій
22*2011
Технологія лісопильно-деревообробних виробництв
ТА Носовський, РІ Мацюк, ВВ Маслій
К.: НМК ВО, 1993
211993
Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз
ВВ Маслій, СВ Питель
Актуальні проблеми економіки, 2008
72008
Економічна сутність та основні напрямки статистичного аналізу фінансового потенціалу міста
В Маслій
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 5, 128-132, 2010
52010
Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал
ВВ Маслій, СВ Питель
Тернопільський національний економічний університет, 2007
52007
Фінансова статистика
В Маслій
Тернопіль: Карт-Бланш, 2004
5*2004
Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні
КМ Березька, ОМ Березький, ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 106-114, 2013
42013
Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень
КМ Березька, ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 115, 2011
42011
Оцінка диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні
КМ Березька, ОМ Березький, ВВ Маслій
32013
Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування
ВВ Маслій
Актуальні проблеми економіки, 311-317, 2012
32012
Вибір та оцінка ARIMA-моделі для прогнозування обсягів прямих іноземних інвестицій
ВВ Маслій, КМ Березька
22017
Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій
КМ Березька, ВВ Маслій
22016
Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект
І Дацків, В Маслій
Гілея: науковий вісник., С.83-87, 2013
22013
Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект
ІБ Дацків, ВВ Маслій
Гілея: науковий вісник, 83-87, 2013
22013
Методика аналізу структури прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності
В Маслій
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 106-115, 2013
22013
Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій
КМ Березька, ВВ Маслій
12015
Деякі аспекти прогнозування обсягів портфельних інвестицій в Україну
КМ Березька, ВВ Маслій
12014
Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні
В МАСЛІЙ
Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільський національний економічний …, 2011
12011
Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України
ВВ Маслій
НДІ статистичних досліджень, 2009
12009
Основні напрямки покращення виробництва пилопродукції
ВМ Максимів, РІ Мацюк, ВВ Маслій
Науковий вісник НЛТУ України 12 (5), 2002
12002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20