Підписатись
Роїк О.
Роїк О.
професор кафедри МБІС
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств основної хімії
ВВ Бала, ВВ Бала
Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського, 2010
192010
Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу
АО Азарова, ОА Ковальчук
ВНТУ, 2014
18*2014
Самообучающиеся анализаторы производственных дефектов РЭА
НП Байда, ВИ Месюра, АМ Роик
Радио и связь, 1991
151991
Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда
АО Азарова, ОМ Роїк, ЛА Кілимник, АА Азарова, АМ Роик, ...
Національна академія управління, 2010
132010
Основи стратегічного менеджменту
ОМ Роїк, АО Азарова, МІ Небава
ВНТУ, 2007
102007
Системний аналіз
ОМ Роїк, АА Шиян, ЛО Нікіфорова
Вінниця: ВНТУ, 2015
92015
Інваріантні перетворення параметрів елементів складних об’єктів. Монографія
ОМ Роїк
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001
82001
Інваріантні вимірювання параметрів біологічних об’єктів в системах медичної діагностики
ОМ Роїк, АІ Власюк
ВНТУ, 1999
81999
Розробка складу та технології детоксикуючого гелю
ОМ Роїк
–Х., 2012.–151 с, 2012
72012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
ОМ Боровик
5*2017
Контроль і діагностика радіоелектронної апаратури на етапах її виробництва. Монографія
ОМ Роїк
Вінниця: УНІВЕСУМ-Вінниця, 2000
52000
Впровадження та використання автоматизованих систем підвищення продуктивності праці на підприємств за умов кризи
АО Азарова, ОМ Роїк, ІС Лобанкіна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
42010
Перетворення параметрів елементів замкнених кіл на основі методів комбінованого врвноваження струмів і напруг
ОМ Роїк, ІР Арсенюк
ДонНТУ, 2002
42002
Пріорітетні напрямки вдосконалення комунікаційних процесів на вітчизняному підприємстві
ЮВ Міронова, АВ Кухар, ОМ Роїк, ОО Кагляк
Економічний простір, 193-206, 2016
32016
Система діагностування функціонального стану людини на основі інваріантного перетворювача параметрів БАТ
ОМ Роїк, СА Яремко
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 18 (2), 2010
32010
Інформаційно-вимірювальна система діагностування функціонального стану людини на основі первинного інваріантного перетворювача
ОМ Роїк, СІ Перевозніков, АВ Снігур, СА Яремко
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 28-31, 2010
32010
Математичні методи дослідження об’єктів та систем
ІР Арсенюк, ОМ Роїк, ВІ Месюра
Вінниця: ВНТУ, 2004
32004
Approach tj the In-Circuit Testers Training for Electronic Devices Identification
NP Baida, VI Mesyura, AM Roik
International Journal information theories & Applications. Vol. 3,№ 7: 28-35., 1995
31995
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Статистична обробка інформації в науках про Землю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за …
ДС Косяк
22019
Електронний цифровий підпис як засіб захисту інформації на вітчизняних підприємствах
АО Азарова, ОМ Роїк, КО Года
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20