Подписаться
Olena Dziuba
Olena Dziuba
Ukrainian State University of Railway Transport
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The role of textual function units in learning a foreign language
O Dziuba, O Kharlamova
Thinking Globally – Teaching Locally: Book of Papers of the 2019 National …, 2019
2019
Практичні аспекти перекладу науково-технічних текстів
О Дзюба, О Харламова
Збірник наукових праць Донбаського державного педагогічного університету …, 2018
2018
Ухвалення перекладацького рішення при оформленні наукових текстів у контексті теорії технічної комунікації.
О Дзюба, О Харламова
Збірник наукових праць Донбаський державний педагогічний університет. Випуск …, 2018
2018
Причини виникнення запозичень в англійській мові.
О Дзюба
Тези доповідей науково – методичної конференції кафедр університету, 12, 2017
2017
Порівняльний аналіз досвіду отримання подвійного диплому на прикладі українських та європейських ВНЗ.
О Дзюба
Тези доповідей 79 науково – методичної конференції, 50, 2017
2017
Освітня реформа як засіб інтеграції системи вищої освіти України до Європейського освітнього простору.
О Дзюба
Тези доповідей науково – методичної конференції, 2016
2016
Проблеми впровадження дистанційного навчання
О Дзюба
Матеріали науково–практичної конференції: Концепція навчання комунікативній …, 2016
2016
Вивчення іноземних мову немовних вищих навчальних закладах.
О Дзюба
Тези доповідей науково – методичної конференції, 10, 2015
2015
Історія та переваги дистанційного навчання
О Дзюба
Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку : тези доп. міжнар. наук …, 2015
2015
Конкурентно-спроможний фахівець – як мотивація до навчання
О Дзюба
Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція …, 2014
2014
Електронні версії навчальної літератури
О Дзюба
Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова …, 2013
2013
Шляхи підвищення мотивації студентів до навчання
О Дзюба
Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах …, 2012
2012
Впровадження у навчальний процес сучасних технологій навчання – інформаційно-комп’ютерних дистанційних ситуацій, тренінгових, розвиваючих, тощо
О Дзюба
Науково-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації …, 2010
2010
Програма викладання англійської мови для професійного спілкування (АМПС)
О Дзюба
роблемы ресурсосбережения на транспорте : тези доп. 68 міжнародної наук …, 2006
2006
Європейська система залікового переведення – ECTS
О Дзюба
Шляхи і засоби адаптації вищої освіти до вимог Болонського процесу: науково …, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15