Olena Dziuba
Olena Dziuba
Ukrainian State University of Railway Transport
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Проблеми впровадження дистанційного навчання
O Dziuba
Матеріали науково–практичної конференції: Концепція навчання комунікативній …, 2016
2016
Історія та переваги дистанційного навчання
ДО А.
Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку : тези доп. міжнар. наук …, 2015
2015
Конкурентно-спроможний фахівець – як мотивація до навчання
ДО А.
Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція …, 2014
2014
Електронні версії навчальної літератури
ДО А.
Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: науково-методична складова …, 2013
2013
Шляхи підвищення мотивації студентів до навчання
ДО А.
Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах …, 2012
2012
Впровадження у навчальний процес сучасних технологій навчання – інформаційно-комп’ютерних дистанційних ситуацій, тренінгових, розвиваючих, тощо
ДО А.
Науково-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації …, 2010
2010
Програма викладання англійської мови для професійного спілкування (АМПС)
ДО А.
роблемы ресурсосбережения на транспорте : тези доп. 68 міжнародної наук …, 2006
2006
Європейська система залікового переведення – ECTS
ДО А.
Шляхи і засоби адаптації вищої освіти до вимог Болонського процесу: науково …, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–8