Яворська С. І.; Yavorska S.I.
Яворська С. І.; Yavorska S.I.
Unknown affiliation
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лектини в дослідженні морфології та функції серця
БО Надрага, ЄА Согомонян, АМ Ященко, ОД Луцик
Мир медицины и биологии, 2018
12018
Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів–похідних ксантину
КА Посохова, ММ Корда, МР Хара, АА Гудима, МІ Марущак, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 123-125, 2010
12010
ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА BCL-2 В ТКАНИНІ СЕЛЕЗІНКИ БІЛИХ ЩУРІВ В УМОВАХ ІНДУКОВАНОГО ОНКОГЕНЕЗУ
НЄ Лісничук, ЮВ Сорока, ІЯ Андрійчук, ЗМ Небесна, КС Волков, ...
Мир медицины и биологии 15 (1 (67)), 2019
2019
Особливості структурної організації та кровоносного русла привушних залоз білих щурів у нормі
ІМ Яворська-Скрабут, СІ Яворська
Вісник наукових досліджень, 121-124, 2018
2018
Стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці при змодельованому токсичному гепатиті
АМ Пришляк, СІ Яворська, ТК Головата, БЯ Ремінецький
Сумський державний університет, 2017
2017
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НП Саюк, АЄ Мудра, ЛМ Рубіна, СІ Яворська, ОІ Острівка, ММ Корда, ...
Medical education, 2015
2015
ЕфЕктивність замісної сурфактантної тЕрапії для корЕкції проявів оксидативного стрЕсу в тканині лЕгЕнь у динаміці після ЕкспЕримЕнтальної тЕрмічної травми
ЗМ Небесна, КС Волков, НЄ Лісничук, ІЯ Демків, СІ Яворська
Медична та клінічна хімія, 14-18, 2015
2015
Cтруктурно-просторова перебудова судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії
ІМ Яворська–Скрабут, ІЄ Герасимюк, СІ Яворська
Вісник наукових досліджень, 117-120, 2015
2015
Розвиток імунокомплексних порушень при токсичному ураженні печінки
СІ Яворська, АЄ Мудра, МВ Яворський
Медична та клінічна хімія, 125-125, 2014
2014
Розвиток імунокомплексних порушень при токсичному ураженні печінки
СІ Яворська, АЄ Мудра, МВ Яворський
Медична та клінічна хімія, 125-125, 2014
2014
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ММ Корда, ГГ Шершун, СР Підручна, ОІ Острівка, ЯІ Гонський, ...
Медична освіта, 2012
2012
У МАЙБУТНЄ РУХАЄМОСЯ З УПЕВНЕНІСТЮ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО IНСТИТУТУ ФАРМАКОЛОГIЇ, ГIГIЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ БIОХIМIЇ IМ. МП СКАКУНА
КО Пашко, ОІ Острівка, СІ Яворська
Медична освіта, 2012
2012
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ММ Корда, ГГ Шершун, СР Підручна, ОІ Острівка, ЯІ Гонський, ...
Медична освіта, 2012
2012
Розвиток імунокомплексних порушень у гостру фазу стрептозотоцинового діабету
ІМ Яворська, НЄ Лісничук, СІ Яворська
Медична хімія, 221-221, 2011
2011
Вплив карнітину хлориду на показники протеїназо-інгібіторної системи у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю
ІЯ Криницька, МІ Марущак, ОВ Лазарчук, АЄ Мудра, СІ Яворська, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 79-82, 2010
2010
Морфологічний стан нирки при експериментальних ураженнях печінки та підшлункової залози
СІ ЯВОРСЬКА
ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА ЯК НАУКОВИЙ НАПРЯМОК
ЯІ Гонський, ММ Корда, СР Підручна, ОС Покотило, ОІ Острівка, ...
², 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17