Ілля Вікторович Моргачов; Илья Викторович Моргачёв; Illia Morhachov; I.Morgachov
Ілля Вікторович Моргачов; Илья Викторович Моргачёв; Illia Morhachov; I.Morgachov
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм управління ефективною діяльністю проектних організацій
ІВ Моргачов
252006
Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем
ІВ Моргачов, ВМ Гончаров
Видавництво" Ноулідж", 2013
12*2013
Orhanizatsiino-ekonoimchnyi mekhanizm upravlinnia efektyvnoiu diialnistiu proektnykh orhanizatsii [Organizational and economic mechanism for managing the effective activity of …
V Morhachov
Skhid 5, 38-39, 2006
82006
Организационно-экономический механизм управления эффективной деятельностью проектных организаций
ИВ Моргачев
Донецк, 2006
8*2006
Методичні основи аналізу розвитку науково-технічних систем
ІВ Моргачов
Прометей, 174 – 179, 2012
72012
Особливості регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу
ІВ Моргачов
Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля 2 (12 (142 …, 2009
72009
Удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях
ІВ Моргачов
Хмельницький національний університет, 2015
42015
Основні чинники впливу на науково-технічні системи і науково-технічну діяльність в Україні
ІВ Моргачов
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр …, 2012
42012
Роль сектора вищої освіти в науково-технічній діяльності
ІВ Моргачов
матеріали V всеукраїнської науково-методичної конференції [«Розвиток науки і …, 2011
42011
Особливості реалізації державної інноваційної політики
ІВ Моргачов
Менеджер, 37-41, 2011
42011
Теоретико-методичні основи нейтралізації державою ризику інноваційних проектів
ІВ Мограчов
Бізнес Інформ, 50-52, 2011
42011
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності
ІВ Моргачов
ECONOMICS 7 (2), 101-107, 2011
42011
Інфраструктура розвитку регіонів
ІВ Моргачов
Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2018
3*2018
Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем
ІВ Моргачов
Видавництво" Ноулідж", 2014
32014
Совершенствование классификации затрат предприятия по элементам
К Абасс, ІВ Моргачов
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК»(ХАРКІВ, УКРАЇНА), 2012
32012
Врахування ризику при визначенні показників доцільності проектів
ІВ Моргачов
матеріали міжвузівської науково-практичної конференції [«Питання розвитку …, 2011
32011
Трансформація ресурсів науково-технічних систем в інноваційний потенціал
ІВ Моргачов
Прометей, 79 – 81, 2011
32011
Особливості і класифікація науково-технічних систем
ІВ Моргачов
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011
32011
Оценка экономического риска организаций сферы инжиниринга
ІВ Моргачов
Економіка: проблеми теорії та практики 10 (262), 2543 – 2548, 2010
32010
Сутність державної інноваційної політики
ІВ Моргачов
Прометей, 49 – 51, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20