Ілля Вікторович Моргачов; Илья Викторович Моргачёв; Illia Morhachov; I.Morgachov
Ілля Вікторович Моргачов; Илья Викторович Моргачёв; Illia Morhachov; I.Morgachov
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм управління ефективною діяльністю проектних організацій
ІВ Моргачов
322006
Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем
ІВ Моргачов, ВМ Гончаров
Видавництво" Ноулідж", 2013
14*2013
Организационно-экономический механизм управления эффективной деятельностью проектных организаций
ИВ Моргачев
Восток, 2006
14*2006
Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем
ІВ Моргачов
Видавництво" Ноулідж", 2014
11*2014
Методичні основи аналізу розвитку науково-технічних систем
ІВ Моргачов
Прометей, 174 – 179, 2012
11*2012
Особливості регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу
ІВ Моргачов
Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля 2 (12 (142 …, 2009
11*2009
Передумови державного регулювання високотехнологічної самозайнятості населення
ЄІ Овчаренко, ІВ Моргачов, НО Держак
International economic relations and prospects for national development …, 2018
92018
Удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях
ІВ Моргачов
Хмельницький національний університет, 2015
82015
Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnia efektyvnoiu diial'nistiu proektnykh orhanizatsij
I Morhachov
Skhid,[in Ukrainian], 2006
82006
Regional Regulation of Investment Activity in Developing Countries: Example of Ukraine
IV Morhachov, ЕN Koreniev, ОY Chorna, LM Khrystenko
Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania; Lithuanian Institute of …, 2019
72019
Перші кроки відкриття власної справи: сучасні технології та дилеми
ІВ Моргачов, ОЮ Чорна, НО Держак
Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля, 2018
72018
Інфраструктура розвитку регіонів
ІВ Моргачов
Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2018
6*2018
Мотиваційний механізм вибору підприємницької діяльності як інструмент активізації молодіжного підприємництва на рівні регіону
НЕ Ткаченко, ДЮ Дрожжин, ІВ Моргачов
Видавничий дім" Гельветика", 2020
5*2020
Використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів
ІВ Моргачов
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК»(ХАРКІВ, УКРАЇНА), 2017
52017
Основні чинники впливу на науково-технічні системи і науково-технічну діяльність в Україні
ІВ Моргачов
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр …, 2012
52012
Організаційні основи нейтралізації державою ризику інноваційних проектів
ІВ Моргачов
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління 13 (227 …, 2012
52012
Совершенствование классификации затрат предприятия по элементам
АК Джауд, ИВ Моргачёв
Бизнес Информ, 2012
52012
Роль сектора вищої освіти в науково-технічній діяльності
ІВ Моргачов
матеріали V всеукраїнської науково-методичної конференції [«Розвиток науки і …, 2011
52011
Врахування ризику при визначенні показників доцільності проектів
ІВ Моргачов
матеріали міжвузівської науково-практичної конференції [«Питання розвитку …, 2011
52011
Особливості реалізації державної інноваційної політики
ІВ Моргачов
Менеджер, 37-41, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20