Follow
Володимир Васильович Моргун
Володимир Васильович Моргун
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (Institute of Plant Physiology and Genetics of NAS
Verified email at ifrg.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Мутационная селекция пшеницы
ВВ Моргун, ВФ Логвиненко
К.: Наукова думка, 652, 1995
1491995
Проблема регуляторів росту у світі та її вирішення в Україні
ВВ Моргун, ВК Яворська, ІВ Драговоз
Физиология и биохимия культ. растений 34 (5), 371-375, 2002
1322002
Ростстимулирующие ризобактерии и их практическое применение
ВВ Моргун, СЯ Коць, ЕВ Кириченко
Физиология и биохимия культурных растений, 2009
1032009
Генетические основы и методы селекции скороспелых гибридов кукурузы
ИП Чучмий, ВВ Моргун
К.: Наукова думка, 283 с., 1990
951990
Физиологические основы формирования высокой продуктивности зерновых злаков
ВВ Моргун, ВВ Швартау, ДА Киризий
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
812010
Биологическая фиксация азота: бобово-ризобиальный симбиоз
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, ВК Даценко, ЕД Кругова, ...
К.: Логос 2, 523, 2011
752011
Экофизиологические и генетические аспекты адаптации культурных растений к глобальным изменениям климата
ВВ Моргун, ДА Киризий, ТМ Шадчина
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
432010
Фізіологічні основи отримання високих врожаїв пшениці
ВВ Моргун, ВВ Швартау, ДА Кірізій
Физиология и биохимия культурных растений 40 (6), 463-479, 2008
39*2008
Спонтанна та індукована мутаційна мінливість і її використання в селекції рослин
ВВ Моргун
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть.–К.: Логос 2, 144-174, 2001
382001
Клуб 100 центнерів
ВВ Моргун, ЄВ Санін, ВВ Швартау, ОА Омеляненко
К.: Логос, 88, 2008
322008
Фізіолого-генетичні проблеми селекції рослин у зв’язку з глобальними змінами клімату
ВВ Моргун, ТМ Шадчина, ДА Кірізій
Физиология и биохимия культ. растений 38 (5), 371-389, 2006
322006
Агрономічний потенціал і перспективи тритикале
ОІ Рибалка, ВВ Моргун, БВ Моргун, ВМ Починок
Физиология растений и генетика, 95-111, 2015
292015
Эффективность фотосинтеза и перспективы повышения продуктивности озимой пшеницы
ВВ Моргун, ГА Прядкина
Физиология растений и генетика, 2014
292014
Зимо-и морозостойкость современных сортов озимой пшеницы
ВВ Моргун, ВФ Логвиненко, ЛИ Улич
Физиология и биохимия культурных растений 32 (4), 255-260, 2000
272000
Зимо-і морозостійкість озимих злакових культур
ВВ Моргун, ПС Майор
Фізіологія рослин: Проблеми та перспективи розвитку.—К.: Логос 2, 105-165, 2009
232009
Перспективи та сучасні стратегії поліпшення фізіологічних ознак пшениці для підвищення її продуктивності
ВВ Моргун, ДА Кірізій
Физиология и биохимия культ. растений.—2012.—44, 463-483, 2012
222012
Фізіологічні основи формування високої продуктивності зернових злаків
ВВ Моргун, ВВ Швартау, ДА Кірізій
Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр. у, 11-42, 2009
222009
Сучасний стан проблеми терморезистентності озимої пшениці у зв’язку з глобальними змінами клімату
ВВ Моргун, АК Ляшок, ІП Григорюк
Физиология и биохимия культурних растений 35 (6), 463-493, 2003
212003
Мутагенное действие природных и синтетических полинуклеотидов
МГ Айзензон, ЮН Александров, ТИ Бужиевская
Наукова думка, 1990
20*1990
Зв’язок між характеристиками фотосинтетичного апарату та зерновою продуктивністю у різних сортів озимої пшениці
ТМ Шадчина, ГО Прядкіна, ВВ Моргун
Досягнення і проблеми генетики, селекції і біотехнології: Зб. наук. праць 2 …, 2007
192007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20