Олег Борисович Шарпан
Олег Борисович Шарпан
Національний технічний університет України "Київський політехнічний
Підтверджена електронна адреса в tor.kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Коэффициенты трансформант нормализованных ортогональных преобразований и диагностика пульсограмм
АИ Рыбин, ОБ Шарпан, ЕГ Григоренко, ТВ Сакалош, ОІ Рибін, ...
НТУУ" КПІ", 2005
402005
Аналіз пульсограм на базі процедури нормалізації ортогональних перетворень REX
ОІ Рибін, ТВ Сакалош, ОБ Шарпан
Наукові вісті НТУУ “КПІ, 29-33, 2005
322005
Діагностичні можливості процедури нормалізації ортогональних функцій при аналізі пульсограм
ОІ Рибін, ОБ Шарпан
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 1 (4), 2004
282004
Нормальне дискретне перетворення сигналу довільної форми
ЮХ Ніжебецька, ОІ Рибін, АП Ткачук, ОБ Шарпан
Наукові вісті НТуУ «КПІ, 34-40, 2008
252008
Розв’язання зворотної задачі імпедансної томографії методами зон провідностей та зворотної проекції
ИА Рыбина, АИ Рыбин, ОБ Шарпан
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
182011
Анализ линейных систем в области преобразования RTF при неминимальных разностных уравнениях
ЮХ Ильясова, ОБ Шарпан
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2007
132007
Дослідження залежності амплітудного спектра пульсового сигналу від стану системи гемодинаміки
ОБ Шарпан
Наукові вісті НТУУ “КПІ, 110-117, 2004
132004
Класифікація сигналів в базисі ортогональних перетворень кореляційної матриці
ЮХ Ніжебецька, ОІ Рибін, ОБ Шарпан
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 85-89, 2008
122008
Диагностика пульсограмм на базе ортогональных преобразований с действительным ядром
АИ Рыбин, ОБ Шарпан
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 141-186, 2004
122004
Izmeritel'parametrov elektricheskogo impedansa biologicheskikh tkanei i organov [Measuring instrument the electrical impedance parameters of biological tissues and organs]
VY Dvorskyi, VE Synanov, OB Sharpan, VT Yaroshenko
Izvestiya Vuzov. Radioelektronika 53 (7), 75-77, 1998
121998
Підвищення точності ортогональних перетворень для аналізу лінійних систем
ЮХ Ніжебецька, ОІ Рибін, ОБ Шарпан
Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2008
112008
Измеритель параметров электрического импеданса биологических тканей и органов
ВЯ Дворский, ВЭ Синанов, ОБ Шарпан, ВТ Ярошенко
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника 41 (7), 75-77, 1998
111998
Розв’язання зворотної задачi iмпедансної томографiї методами зон провiдностей та зворотної проекцiї
IО Рибiна, ОI Рибiн, ОБ Шарпан
Вiсник НТУУ" КПI". Серiя Радiотехнiка, Радiоапаратобудування, 5, 2011
102011
Обчислення похідних від передаточного опору по поверхневій провідності кінцевих елементів при розв’язанні зворотної задачі імпедансної томографії методом зон провідностей
ИА Рыбина, АИ Рыбин, ОБ Шарпан
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2011
102011
Особливості і можливості діагностики за нормалізованим перетворенням Фур’є пульсового сигналу
ВГ Данилевська, ОВ Луцук, ОІ Рибін, ОБ Шарпан
Электроника и связь, 49-54, 2006
102006
Дiагностичнi можливостi процедури нормалiзацiї ортогональних функцiй при аналiзi пульсограм
ОI Рибiн, ОБ Шарпан
Вiсник ЖДТУ. Технiчнi науки 1 (4), 144, 2004
102004
Mіkroprocesornij monіtor kompleksnogo elektrichnogo bіoіmpedansu [Microprocessor monitor of complex electrical bioimpedance]
O Sharpan, O Zudov, N Magl'ovana, O Pavlov, V Sіnanov
Dosvіd rozrobki і zastosuvannja SAPR v mіkroelektronіcі, 192-193, 1999
101999
Програмно-вимірювальна фотоплетизмографічна система пульсової спектрометрії
ОБ Шарпан, ОВ Гусєва, НІ Магльована
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 34-40, 2007
92007
Wideband bioimpedance meter with an active electrodes
VS Mosiychuk, GV Timoshenko, OB Sharpan
2015 IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2015
82015
Аналiз пульсограм на базi процедури нормалiзацiї ортогональних перетворень REX
ОI Рибiн, ТВ Сакалош, ОБ Шарпан
Науковi вiстi НТУУ “КПI”, 29, 2005
82005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20