Follow
Danylo Stukhlyak Данило Стухляк
Danylo Stukhlyak Данило Стухляк
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський аціональний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Use of Complex Additives for the Formation of Corrosion‐and Wear‐Resistant Epoxy Composites
A Buketov, O Sapronov, M Brailo, D Stukhlyak, S Yakushchenko, ...
Advances in Materials Science and Engineering 2019 (1), 8183761, 2019
232019
Optimization of components in development of polymeric coatings for restoration of transport vehicles
АV Buketov, MV Brailo, DP Stukhlyak, SV Yakushchenko, ОО Sapronov, ...
Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series 92 (4), 119-131, 2018
112018
Influence of thickness and dispersed impurities on residual stresses in epoxy composite coatings
IG Dobrotvor, PD Stukhlyak, AG Mykytyshyn, DP Stukhlyak
Strength of Materials 53 (2), 283-290, 2021
42021
Automation research of thermal and physical characteristics of particulate-filled epoxy composites
IG Dobrotvor, DP Stukhlyak, АV Buketov, AG Mykytyshyn, RZ Zolotyi, ...
Bulletin of the Karaganda University. Mathematics series 90 (2), 124-132, 2018
32018
Теплофізичні властивості модифікованих 2, 4-діамінотолуеном епоксидних матриць
СО Сметанкін, ДП Стухляк, ВМ Яцюк, ВС Барановський
22018
Influence of nanoparticles on the physical and mechanical properties of modified epoxy-composite coatings
DP Stukhlyak, SV Yakushchenko
ІФНТУНГ, 2018
22018
Дослідження механічних властивостей функціонально градієнтних епоксидних покриттів під впливом водного середовища.
БАВ Стухляк Д.П., Долгов М.А., Чихіра І.В.
Нафтова та газова промисловість., 42-46, 2011
22011
Modeling of the wear resistance of epoxy composites according to changes in their mechanical characteristics
DP Stukhlyak, ІG Dobrotvor, ОZ Skorokhod, VІ Marukha, ММ Mytnyk, ...
Materials Science 54, 697-704, 2019
12019
Теплофізичні властивості епоксидних композитів, наповнених сумішами нанодисперсних сполук
МВ Браїло, ОС Кобельник, СВ Якущенко, ДП Стухляк, ВВ Рачинський
Вестник Херсонского национального технического университета, 11-18, 2019
12019
Дослідження адгезійної міцності і залишкових напружень епоксидних нанокомпозитів
СВ Якущенко, ВМ Гусєв, ДП Стухляк
Вестник Херсонского национального технического университета, 326-331, 2018
12018
Дослідження залишкових напружень у епоксидних композитних покриттях для різних дисперсних наповнювачів
ІГ Добротвор, ДП Стухляк
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 87-93, 2018
12018
Методичні вказівки по організації виробничої практики бакалаврів. Для студентів спеціальності 174 «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування»
ОВ Тотосько, ДП Стухляк, АА Станько
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2024
2024
Дослідження руйнівного напруження при згинанні наповнених епоксикомпозитів
АВ Ремез, ЙР Кравець, ІВ Карп, ДП Стухляк
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Analytical stress analysis of the furan epoxy composite coatings subjected to tensile test
N Dolgov, P Stukhlyak, O Totosko, O Melnychenko, D Stukhlyak, ...
Mechanics of Advanced Materials and Structures, 1-11, 2023
2023
Study on residual stresses in epoxy composites with disperse fillers caused by the parameters of external surface layers
VR Dobrotvor, I.G., Stukhlyak, D.P., Mykytyshyn, A.G., Kobelnyk
Functional Materials 3 (27), 522–525, 2020
2020
Дослідження систем забезпечення комфорту та енергоефективності житлових приміщень
ЄІ Гринчук, ПП Данів, ДП Стухляк
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Оптимизация компонентов при разработке полимерных покрытий для восстановления средств транспорта
АВ Букетов, НВ Браило, ДП Стухляк, СВ Якущенко, ОО Сапронов, ...
АРА АНДЫ УНИВЕРСИТЕТIНI, 130, 2018
2018
Дослідження процесів формування епоксикомпозитів з наповнювачами феромагнітної природи
ІГ Добротвор, ВВ Карташов, Д Стухляк
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Моделювання зносотривкості епоксикомпозитів за зміною механічних характеристик
ДП Стухляк, ІГ Добротвор, ОЗ Скороход, ВІ Маруха, ММ Митник, ...
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 82-87, 2018
2018
ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАТОРА 2, 4-ДИАМИНОТОЛУЭНА НА АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА И ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
ДП Стухляк
Наукові нотатки, 203-208, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20