Станіслав Караман
Станіслав Караман
Університет Грінченка, завідувач кафедри української мови, професор
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання української мови в гімназії
СО Караман
К.: Ленвіт 272, 5, 2000
1722000
Сучасна українська літературна мова
СО Караман
522011
Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника
С Караман
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
252010
Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах
МІ Пентилюк, АГ Галетова, СО Караман, ТВ Коршун, АВ Нікітіна, ...
К.: Ленвіт, 183, 2000
232000
Зміст і технологія навчання української мови в гімназії: дис.... доктора пед. наук: 13.00. 02/Караман Станіслав Олександрович
СО Караман
К, 2000
152000
Українська мова (за професійним спрямуванням)
АВ Лисенко, СМ Дорошенко, ТВ Ісаєнко
14*2015
Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз
Л Овсієнко
Педагогічний процес: теорія і практика, 82-87, 2017
112017
Навчання лексики в курсі української мови як іноземної
ЗП Бакум, СО Караман
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
102011
Технологія створення підручників і посібників для поглибленого вивчення української мови в гімназії
С Караман, В Тихоша
Дивослово, 2001
92001
Технологія навчання української мови в гімназії
С Караман
Українська література в загальноосвітній школі, 25-28, 2005
72005
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
72002
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
62011
Ознайомлення з текстом та його особливостями
СО Караман
Наука і сучасність: зб. наук. праць. Вип 44, 17-28, 2007
62007
Методика навчання української мови в середнiх освiтнiх закладах та iн.; за ред. МI Пентилюк
МI Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
62004
Модель формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології
ОА Копусь
Наука і освіта, 78-83, 2012
52012
Жанровий аспект розвитку мовлення учнів.
ОМ Горошкіна
Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені …, 2012
42012
Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
С Караман, ОВ Караман
Сучасні стратегії університетської освіті: якісний вимір: матеріали Міжнар …, 2012
42012
Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Профільний рівень
МЯ Плющ, ВІ Тихоша, СО Караман, ОВ Караман
К.: Освіта, 2010
42010
Позакласна робота з української мови
СО Караман
Українська мова і література в загальноосвітніх школах 9, 45-47, 2004
42004
Українська мова: усний і письмовий (диктант) екзамени: поглиблений етап вивчення
СО Караман
Магістр-S, 1998
41998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20