Станіслав Караман
Станіслав Караман
Університет Грінченка, завідувач кафедри української мови, професор
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання української мови в гімназії
СО Караман
К.: Ленвіт 272, 5, 2000
1272000
Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах
МІ Пентилюк, АГ Галетова, СО Караман, ТВ Коршун, АВ Нікітіна, ...
К.: Ленвіт, 183, 2000
172000
Сучасна українська літературна мова: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.
СО Караман
К.: Літера ЛТД, 2011
142011
Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника
С Караман
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
142010
Українська мова за професійним спрямуванням
ГА Онищенко, ГА Онищенко, ГА Онищенко, НГ Майборода, ...
Пороги, 2011
102011
Зміст і технологія навчання української мови в гімназії: дис.… доктора пед. наук.: 13.00. 02
СО Караман
Караман Станіслав Олександрович.− К, 2000
102000
Сучасна українська літературна мова: навчальний посібник/[Караман СО, Караман ОВ, МЯ Плющ та ін.; за ред. СО Карамана]
СО Караман
К.: Літера ЛТД, 2011
92011
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
82002
Технологія створення підручників і посібників для поглибленого вивчення української мови в гімназії
С Караман, В Тихоша
Дивослово, 2001
72001
Технологія навчання української мови в гімназії
С Караман
Українська література в загальноосвітній школі, 25-28, 2005
62005
Методика навчання української мови в середнiх освiтнiх закладах та iн.; за ред. МI Пентилюк
МI Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
62004
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
42011
Модель формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології
ОА Копусь
Наука і освіта, 78-83, 2012
32012
Синтаксичний простір мовного конфлікту як фактор його перебігу на різних стадіях
ЛА Білоконенко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2012
22012
Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
С Караман, ОВ Караман
Сучасні стратегії університетської освіті: якісний вимір: матеріали Міжнар …, 2012
22012
Сучасна українська літературна мова
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ, 2011
22011
Українська мова: усний і письмовий (диктант) екзамени: поглиблений етап вивчення
СО Караман
Магістр-S, 1998
21998
Принципи організації позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання
Н Діденко
Педагогічний дискурс, 79-82, 2015
12015
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів
В Борисенко, С Караман, О Караман
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20