Антоненко Ірина Петрівна
Антоненко Ірина Петрівна
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, кандидат історичних наук
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Електронні ресурси як об’єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення
І Антоненко, О Баркова
Бібліотечний вісник, 11-22, 2004
522004
Авторитетний контроль бібліографічних записів
ІП Антоненко
Бібліотечний вісник, 1-4, 1995
141995
Каталогізація електронних ресурсів: наук.-метод. посіб.
ІП Антоненко
ВІ Вернадського НАН України, 2007
132007
Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження
І Антоненко
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 17-28, 2012
92012
Лісоресурсний комплекс: проблеми та напрями розвитку
І Антоненко
Економiст, 56, 2011
92011
Керування документацією за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології
ІЄ Антоненко
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук …, 2005
82005
Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ISO 15489 Інформація та документація.-Управління документацією
І Антоненко
Студії з архівної справи та документознавства, 172-177, 2004
72004
Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0
Т Добко, І Антоненко, Н Мойсеєнко
Бібліотечний вісник, 12-21, 2014
62014
Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документацією:(досвід Австралії)
ІЄ Антоненко
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми …, 2006
62006
Бібліографічний опис електронних ресурсів: методичні матеріали для при статейної бібліографії
І Антоненко, О Баркова
Бібліотечний вісник, 25-27, 2006
62006
Поняттєве забезпечення авторитетного контролю
І Антоненко
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 7-18, 2013
52013
Термінологічні аспекти каталогізації електронних ресурсів
ІП Антоненко
Бібл. форум України, 5, 2004
52004
Бібліотеки Волинського Опікунства про народну тверезість (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
І Мілясевич
Бібліотечна планета, 21-24, 2007
42007
Зміст авторитетного запису: джерела інформації
ІП Антоненко
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2006
32006
Авторитетные записи и функциональный подход к их созданию
ИП Антоненко
Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития.–2006.–Вип …, 2006
32006
Авторитетний контроль найменувань установ та організацій в інформаційних системах бібліографічного та археографічного типу
ІП Антоненко
ВІ Вернадського, 1994
31994
Організаційно-економічні механізми оптимізації лісистості території України
І Антоненко
Економіка природокористування і охорони довкілля, 24-29, 2011
22011
Термінологічне забезпечення каталогізації електронних ресурсів: електронні дані та програми
ІП Антоненко, ОВ Баркова
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2007
22007
Засоби класифікації та словниковий контроль у керуванні документацією
ІЄ Антоненко
Рукописна та книжкова спадщина України, 329–337-329–337, 2005
22005
Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід
І Антоненко
Студії з архівної справи та документознавства, 137-148, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20