Петро Іванович Бойко
Петро Іванович Бойко
ННЦ "Інститут землеробства НААН"
Verified email at zemlerobstvo.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сівозміни у землеробстві України
ВФ Сайко, ПІ Бойко
К.: Аграрна наука, 2002
872002
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВП Буркат, ВФ Сайко, ПІ Бойко
Логос, 2004
72*2004
Екологічно збалансовані сівозміни–основа біологічного землеробства
ПІ Бойко, ВО Бородань, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 9-13, 2005
612005
Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения
ВФ Сайко, АМ Малиенко, ГА Мазур, ПИ Бойко
Урожай, 1993
281993
Методика сучасних і перспективних досліджень у землеробстві
ПІ Бойко, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 11-17, 2008
242008
Наукові основи ведення зернового господарства
ВФ Сайко, МГ Лобас, ІВ Яшовський, АМ Малієнко, АД Грицай, ...
Урожай, 1994
241994
Проблеми екологічно врівноважених сівозмін
ПІ Бойко, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 9-13, 2003
232003
Кукурудза в інтенсивних сівозмінах
ПІ Бойко
К.: Урожай, 1990
211990
Основні напрями вдосконалення структури посівних площ і сівозмін Степу України
ЄМ Лебідь, ПІ Бойко, НП Коваленко
ЄМ Лебідь, ПІ Бойко, НП Коваленко, 108-113, 2005
202005
Науково-інноваційні аспекти сівозмін в Україні
ПІ Бойко, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 24-28, 2006
192006
Біологічна та екологічна роль сівозмін у землеробстві
ПІ Бойко
К.: Знання, 1990
171990
Сівозміни з короткою ротацією
ПІ Бойко, Н Коваленко
ПІ Бойко, 16-17, 1998
151998
Вирощування соняшнику в сівозмінах
П Бойко
Пропозиція, 2000
122000
Ефективні різноротаційні сівозміни у сучасному землеробстві
ПІ Бойко, НП Коваленко, ММ Опара
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 20-32, 2014
102014
Енергетичні засади ефективного використання ресурсів в сільському господарстві
ПІ Бойко, НП Коваленко, ВВ Гангур, ОЄ Корецький
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 14-17, 2010
102010
Роль сівозмін у сучасному землеробстві
ВФ Камінський, ПІ Бойко
Вісник аграрної науки, 5-9, 2013
92013
Стан і перспективи досліджень з впровадження сівозмін у сільськогосподарське виробництво
ПІ Бойко
Вісник аграрної науки, 43-51, 1994
91994
Історичні і сучасні досягнення у вивченні та впровадженні систем землеробства і сівозмін
ПІ Бойко, НП Коваленко
Агроном, 2005
82005
Системи землеробства та сівозміни: історія, сучасний стан і перспективи розвитку
ПІ Бойко, НП Коваленко, ММ Опара
Вісн. Полтавдерж. аграр. академ, 21-26, 2004
82004
Сівозміни в сучасному землеробстві України
ПІ Бойко
Вісник аграрної науки, 15-18, 1998
81998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20