Савченко Василь Миколайович; Savchenko Vasyl (ORCID: 0000-0002-0921-1424)
Савченко Василь Миколайович; Savchenko Vasyl (ORCID: 0000-0002-0921-1424)
Поліський національний університет, Polissia National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми забезпечення надійності технологічного обладнання при вирощуванні продукції захищеного ґрунту в АПК України
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2016
102016
Avtomatychne keruvania mineralnym zhyvlenniam roslyn u hidroponnykh teplytsiakh [Automatic control for mineral nutrition of plants in hydroponic greenhouses]
OY Syniavskyi, VV Savchenko
Kyiv, KOMPRYNT 249, 2016
92016
Researching indexes of reliability of systems of microclimate control onto productivity of products of protected soil
V Savchenko, S Minenko, V Krot
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 105-108, 2016
82016
Класифікація способів зняття перегріву рослин в індустріальних теплицях
СВ Міненко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 276-282, 2016
82016
Вплив культиваційних споруд та технологічних систем на параметри мікроклімату при вирощуванні продукції захищеного ґрунту
ВМ Савченко, ВВ Крот
Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
82015
Математическая формализация описания состояний и переходов пассивно резервируемых технических систем
АИ Бойко, ВН Савченко, ОВ Бондаренко
Вестник ХНТУСХ им. П. Василенка. Выпуск, 216-220, 2013
82013
Charts of conditions and mathematical modelling of transition of nozzles into various possible conditions
AI Boiko, VM Savchenko, VV Krot
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
62017
Дослідження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності в галузі тваринництва та переробки продукції тваринництва АПК України
ЛГ Савченко, НМ Цивенкова, ВМ Савченко
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 115-122, 2016
62016
Дослідження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності в галузі технічного сервісу АПК України
ВМ Савченко, НМ Цивенкова, ЛГ Савченко
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 100-105, 2016
62016
Аналіз залежності інтенсивності продуктивного фотосинтезу від режимів мікроклімату в індустріальних теплицях
СВ Міненко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 270-276, 2016
62016
Стратегії контролю процесами мікроклімату в індустріальних теплицях
ВМ Савченко, СВ Міненко, ОА Махов
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ, 47, 2013
62013
Стратегії контролю процесами мікроклімату в індустріальних теплицях
ВМ Савченко, СВ Міненко, ОА Махов
Зб. тез доп. VII Всеукр. Наук.-практ. Конф. студентів та аспірантів …, 2013
62013
Основні несправності форсунок систем автоматизованого контролю вологісними та температурними параметрами повітря в приміщеннях теплиць
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВВ Крот
Крамаровські читання: зб. тез доп. IV міжнар. наук.-техн. конф, 16-17, 0
6
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
Exclusive Systems, Kropyvnytskyi, Ukraine, 2017
52017
Problemy zabezpechennia nadiinosti tekhnolohichnoho obladnannia pry vyroshchuvanni produktsii zakhyshchenoho gruntu v APK Ukrainy [Problems of providing reliability of …
AI Boiko, VM Savchenko, VV Krot
Tekhnichnyi servis ahropromyslovoho, lisovoho ta transportnoho kompleksiv 6 …, 2016
52016
Особливості навантаження і розподіл зношування поверхонь витків шнекових робочих органів
АІ Бойко, ВМ Савченко, ВЛ Куликівський
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
52011
Удосконалення методики розрахунку транспортних витрат при ТО автомобілів
ВЗ Докуніхін, ВМ Савченко
Вісник ДААУ, 36-38, 2002
52002
Дослідження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності в галузі тваринництва та переробки продукції тваринництва АПК України
ЛГ Савченко, НМ Цивенкова, ВМ Савченко
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 115-122, 2016
42016
Vplyv kul'tyvacijnyh sporud ta tehnologichnyh system na parametry mikroklimatu pry vyroshhuvanni produkcii'zahyshhenogo g'runtu
VM Savchenko
Kramarovs' ki chytannja: zb. tez dop 11, 72-74, 0
4
Вплив шторних екранів на внутрішню температуру в теплицях.
В Савченко
Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.–2012.–Вип 16 (30), 270-275, 0
4
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20