Безус Павло Іванович. (Bezus Pavlo I., Безус Павел Иванович)
Безус Павло Іванович. (Bezus Pavlo I., Безус Павел Иванович)
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Verified email at tnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фактори впливу на формування та реалізацію інноваційної стратегії підприємства
АМ Безус, ПІ Безус
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка, 61-69, 2014
172014
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
ПІ Безус, ЗІ Залізняк
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Формування …, 2017
13*2017
Управління розвитком підприємства: моделі та методи: монографія
АМ Безус, ПІ Безус
ВПЦ АМУ, 2008
102008
Управління інноваційним розвитком підприємства: монографія
ВГ Федоренко, ЛІ Федулова, ПІ Безус, СВ Федоренко, ОВ Сотнікова, ...
ТОВ "ДКС центр", 2014
82014
Стратегія інноваційного розвитку сучасного підприємства: монографія
ВГ Федоренко, ТЄ Воронкова, ЗЕ Касьян, МС Федоренко, ПІ Безус, ...
ТОВ "ДКС центр", 2014
62014
Factors influ encing the formation and implementation of innovative business strategy
PI Bezus, AM Bezus
Naukovyj visnyk. Seriia" Ekonomika": Zbirnyk naukovykh prats' naukovo …, 2014
52014
Моделювання процесу економічного розвитку виробничого підприємства
ПІ Безус
Інформаційно-видавничий центр Товариства "Знання"України, 2007
52007
Стратегії економічного розвитку виробничих підприємств
ПІ Безус, АМ Безус
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
42016
Роль інноваційного розвитку у стійкості підприємства
АМ Безус, КВ Шафранова, ПІ Безус
Інвестиції: практика та досвід, 22-25, 2018
32018
Economic development strategies for industrial enterprises
AM Bezus, PI Bezus
Visnyk KNUTD 2 (97), 80-86, 2016
32016
Управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємства: монографiя за заг. ред. ВГ Федоренко, ЛI Федулової
ВГ Федоренко, ЛI Федулова, ПI Безус
32014
Управління конкурентоспроможністю організації в умовах євроінтеграції
ПІ Безус, ВІ Терефенко
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua, 2017
22017
Strategies for economic development of industrial enterprises
AM Bezus, PI Bezus
Stratehiyi ekonomichnoho rozvytku vyrobnychykh pidpryyemstv, 80-86, 2016
22016
Фактори впливу на формування та реалiзацiю iнновацiйної стратегiї пiдприємства
ПI Безус, АМ Безус
22014
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
СВ Кальний, АМ Безус, ПІ Безус
К.: ВПЦ АМУ, 2014
22014
Вплив факторiв на розвиток пiдприємства
АМ Безус, ПI Безус
22011
Modeliuvannia protsesu ekonomichnoho rozvytku vyrobnychoho pidpryiemstva
PI Bezus
Simulation of economic development of the production company]. Avtoref. dys …, 2007
22007
Розвиток управлінських навичок керівника з метою підвищення конкурентоспроможності організації
ПІ Безус, КС Білодід
Економіка та держава, 66 - 68, 2018
12018
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ
АМ Безус, ПІ Безус
Development strategy of science and education, 76-79, 2017
12017
Проблеми управління вищими навчальними закладами в сучасних умовах
ПІ Безус
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20