Крупка Ярослав Дмитрович; YD Krupka; Yа D Krupka; Ya Krupka
Крупка Ярослав Дмитрович; YD Krupka; Yа D Krupka; Ya Krupka
Тернопільський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік інвестицій: монографія
ЯД Крупка
Тернопіль: Економічна думка 302, 38, 2001
1162001
Фінансовий облік:[підручник].–2-ге вид., допов. і перероблене
ЯД Крупка
Київ:„Кондор, 2012
95*2012
Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів
ЯД Крупка
Тернопіль: Економічна думка, 2000
772000
Облік в будівництві: Підручник
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник
К.: Знання, 2008
492008
Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві
ЯД Крупка
Бухгалтерський облік і аудит, 11-18, 2006
472006
Користувачі Облікової Інформації Та Проблеми Задоволення Є Їх Інформаційних Потреб
ЯД Крупка
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 132-134, 2010
38*2010
Дефініції “грошові кошти” і “грошові потоки”: відмінності та взаємозв’язок
НМО Долгальова, ВІ Драч, ЙС Завадський, ГВ Осовська, ТБ Хлевицька, ...
Економічний аналіз, 60, 2010
312010
Фінансовий облік: підруч.–4-ге вид., допов. і перероблене/ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, ЯД Крупка, НЯ Микитюк, НВ Починок, РВ Романів
ЯД Крупка
Тернопіль.: Економічна думка ТНЕУ, 2017
28*2017
Бухгалтерський облік в будівництві
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник
навч. посіб./ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник.–Тернопіль: ПП «Принтер …, 2004
272004
Формування інформації про капітал у балансі підприємства
ЗВ Задорожний, ЯД Крупка
Торгівля, комерція і підприємництво 36, 185-188, 2002
242002
Облік інвестиційно-інноваційної діяльності
ЯД Крупка, СВ Питель, ІВ Мельничук
Тернопіль, ТАЙП, 2013
20*2013
Oblik investytsii [Accounting for investments]
YD Krupka
Ternopil: Ekonomichna dumka, 2001
20*2001
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація
ЯД Крупка
202001
Інвестиційний бізнес-план
ЯД Крупка, БМ Литвин
К.: ІЗМН МОУ, 1997
201997
Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності
ЯД Крупка, ІЯ Назарова
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
192009
Облік і контроль операційної діяльності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів:[монографія]
ЯД Крупка
Чернівці: Місто, 2011
182011
Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник
ГП Журавель, ЯД Крупка, МС Палюх, ЛО Гуцайлюк, ТІ Фаріон
Тернопіль: Економічна думка, 1999
181999
Облік міжнародних операцій
ЯД Крупка, ІЯ Назарова
Тернопіль,«Крок», 2016
162016
Інтелектуальний капітал у підприємницькій діяльності
ЯД Крупка, І Хвищун
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірн наук. праць. Луцький …, 0
16
Про нормативно-правове регулювання обліку інвестиційної діяльності підприємств
ЯД Крупка
Бухгалтерський облік і аудит, 22-29, 2009
152009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20