Крупка Ярослав Дмитрович
Крупка Ярослав Дмитрович
Тернопільський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Інноваційний менеджмент
ПП Микитюк
Центр учбової літератури, 2007
2632007
Облік інвестицій: монографія
ЯД Крупка
Тернопіль: Економічна думка 302, 38, 2001
902001
Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів
ЯД Крупка
Тернопіль: Економічна думка, 2000
642000
Фінансовий облік: підручник
ЯД Крупка
К.: Хайтек-Прес, 2011
552011
Управління витратами
ІЄ Давидович
Центр учбової літератури, 2008
532008
Облік в будівництві: Підручник
ЯД Крупка, З Задорожний, Р Мельник
К.: Знання, 2008
412008
Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві
ЯД Крупка
Бухгалтерський облік і аудит, 11-18, 2006
372006
Користувачі Облікової Інформації Та Проблеми Задоволення Є Їх Інформаційних Потреб
ЯД Крупка
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
272010
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
ЖДТУ, 2012
252012
Сутність витрат як економічної категорії
МІ Скрипник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
212009
Формування інформації про капітал у балансі підприємства
ЗВ Задорожний, ЯД Крупка
Торгівля, комерція і підприємництво: зб. наук. праць Львівської комерційної …, 2002
182002
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація
ЯД Крупка
162002
Інвестиційний бізнес-план
ЯД Крупка, БМ Литвин
К.: ІЗМН МОУ, 1997
161997
Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності
ЯД Крупка
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural …, 2009
142009
Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник
ГП Журавель, ЯД Крупка, МС Палюх, ЛО Гуцайлюк, ТІ Фаріон
Тернопіль: Економічна думка, 1999
141999
Фінансовий облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
132017
Про нормативно-правове регулювання обліку інвестиційної діяльності підприємств
ЯД Крупка
Бухгалтерський облік і аудит, 22-29, 2009
132009
Облік і контроль операційної діяльності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів:[монографія]
ЯД Крупка
Чернівці: Місто, 2011
122011
Облік інвестиційно-інноваційної діяльності
ЯД Крупка, СВ Питель, ІВ Мельничук
Тернопіль, ТАЙП, 2013
102013
Бухгалтерський облік в будівництві. Навчальний посібник
ЯД Крупка, ЗВ Задорожній, РО Мельник
Тернопіль: Принтер-інформ, 2004
102004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20