Крупка Ярослав Дмитрович
Крупка Ярослав Дмитрович
Тернопільський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Інноваційний менеджмент
ПП Микитюк
Центр учбової літератури, 2007
2542007
Облік інвестицій: монографія
ЯД Крупка
Тернопіль: Економічна думка, 2001
902001
Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів
ЯД Крупка
Тернопіль: Економічна думка, 2000
622000
Фінансовий облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
542017
Облік в будівництві: Підручник
ЯД Крупка, З Задорожний, Р Мельник
К.: Знання, 2008
402008
Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві
ЯД Крупка
Бухгалтерський облік і аудит, 11-18, 2006
322006
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
ЖДТУ, 2012
232012
Користувачі Облікової Інформації Та Проблеми Задоволення Є Їх Інформаційних Потреб
ЯД Крупка
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
232010
Сутність витрат як економічної категорії
МІ Скрипник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
202009
Формування інформації про капітал у балансі підприємства
ЗВ Задорожний, ЯД Крупка
Торгівля, комерція і підприємництво: зб. наук. праць Львівської комерційної …, 2002
182002
Інвестиційний бізнес-план
ЯД Крупка, БМ Литвин
К.: ІЗМН МОУ, 1997
181997
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація
ЯД Крупка
152002
Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності
ЯД Крупка
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
122009
Про нормативно-правове регулювання обліку інвестиційної діяльності підприємств
ЯД Крупка
Бухгалтерський облік і аудит, 22-29, 2009
122009
Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник
ГП Журавель, ЯД Крупка, МС Палюх, ЛО Гуцайлюк, ТІ Фаріон
Тернопіль: Економічна думка, 1999
121999
Облік і контроль операційної діяльності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів: монографія
ЯД Крупка
Чернівці: Місто, 2011
102011
Інтелектуальний капітал у підприємницькій діяльності [Електронний ресурс]
ЯД Крупка
Збірн наук. праць. Луцький національний технічний університет. Економічні …, 0
10
Облік інвестиційно-інноваційної діяльності
ЯД Крупка, СВ Питель, ІВ Мельничук
Тернопіль, ТАЙП, 2013
92013
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку підприємства
ЯД Крупка
Видавництво Львівської політехніки, 2007
92007
Бухгалтерський облік в будівництві. Навчальний посібник
ЯД Крупка, ЗВ Задорожній, РО Мельник
Тернопіль: Принтер-інформ, 2004
92004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20