Підписатись
Крупка Ярослав Дмитрович; YD Krupka; Yа D Krupka; Ya Krupka
Крупка Ярослав Дмитрович; YD Krupka; Yа D Krupka; Ya Krupka
д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ)
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий облік:[підручник].–2-ге вид., допов. і перероблене
ЯД Крупка
Київ:„Кондор, 2012
175*2012
Облік інвестицій: монографія
ЯД Крупка
Тернопіль: Економічна думка 302, 38, 2001
1372001
Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів
ЯД Крупка
Тернопіль: Економічна думка, 2000
922000
Облік у будівництві: підручник
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник
К.: Знання 631, 2008
592008
Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві
ЯД Крупка
Бухгалтерський облік і аудит, 11-18, 2006
542006
Дефініції “грошові кошти” і “грошові потоки”: відмінності та взаємозв’язок
НМО Долгальова, ВІ Драч, ЙС Завадський, ГВ Осовська, ТБ Хлевицька, ...
Економічний аналіз, 60, 2010
522010
Користувачі Облікової Інформації Та Проблеми Задоволення Є Їх Інформаційних Потреб
ЯД Крупка
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 132-134, 2010
46*2010
Pre-conditions of ontological approaches application for knowledge management in accounting
S Rippa, S Sachenko, Y Krupka
2009 IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and …, 2009
412009
Облік інвестиційно-інноваційної діяльності
ЯД Крупка, СВ Питель, ІВ Мельничук
Тернопіль, ТАЙП, 2013
37*2013
Формування інформації про капітал у балансі підприємства
ЗВ Задорожний, ЯД Крупка
Торгівля, комерція і підприємництво 36, 185-188, 2002
312002
Фінансовий облік: підруч.–4-ге вид., допов. і перероблене/ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, ЯД Крупка, НЯ Микитюк, НВ Починок, РВ Романів
ЯД Крупка
Тернопіль.: Економічна думка ТНЕУ, 2017
30*2017
Облік міжнародних операцій
ЯД Крупка, ІЯ Назарова
Тернопіль,«Крок», 2016
282016
Бухгалтерський облік в будівництві
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник
навч. посіб./ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник.–Тернопіль: ПП «Принтер …, 2004
282004
Oblik investytsii [Accounting for investments]
YD Krupka
Ternopil: Ekonomichna dumka, 2001
27*2001
Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності
ЯД Крупка, ІЯ Назарова
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
252009
Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
ЯД Крупка, СВ Питель, ІВ Мельничук
Тернопіль, Крок, 2017
242017
Відображення результатів діяльності у формах фінансової звітності підприємства
ЛМ Кіндрацька, ЯД Крупка, МВ Кужельний, ЮА Кузьмінський, ВВ Сопко, ...
Економічний аналіз, 437, 2010
242010
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація
ЯД Крупка
232001
Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник
ГП Журавель, ЯД Крупка, МС Палюх, ЛО Гуцайлюк, ТІ Фаріон
Тернопіль: Економічна думка, 1999
231999
Облік і контроль операційної діяльності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів:[монографія]
ЯД Крупка, АЛ Романчук
Чернівці: Місто, 2011
212011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20