Кафедра ґрунтознавства
Кафедра ґрунтознавства
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Гумус чорноземів лісостепу і степу України
ВВ Дегтярьов
Х.: Майдан, 2011
272011
Гумусний стан чорноземів України
СЮ Булигін, ВВ Дегтярьов, СВ Кронін
Вісник аграрної науки, 13-16, 2007
182007
Ґрунтознавство
ДГ Тихоненко, МО Горін, МІ Лактіонова
К.: Вища освіта, 2005
182005
АГРОГЕННЕ РУНТОТВОРЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ РУНТІВ
ДГ Тихоненко
152010
та ін. Геологія з основами мінералогії
ДГ Тихоненко, ВВ Дегтярьов, МА Щуковський
К.: Вища освіта, 198, 2003
92003
Елементарні ґрунтові процеси (ЕҐП) при акумулятивному ґрунтотворенні
ДГ Тихоненко
Вісн. ХНАУ ім. ВВ Докучаєва. Сер. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство …, 2011
82011
До питання про класифікацію ґрунтів України
ДГ Тихоненко
Ґрунтознавство 1 (1-2), 15-22, 2001
82001
Эволюция, систематика и использование легких почв юго-запада Русской равнины
ДГ Тихоненко
Автореф. докт. дисс. Харьков, СХИ, 1983
81983
Еволюція і класифікація агрогенних ґрунтів України
ДГ Тихоненко
Вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Біологія.–Чернівці, 96-100, 2012
72012
Класифікація ґрунтів
ДГ Тихоненко
X.: Вид-во Харківського нац. аграрн. ун-ту ім. ВВ Докучаєва, 2009
62009
Ноосферологія–наука про виживання та майбутнє людства
ДГ Тихоненко
ДГ Тихоненко, 1999
61999
Екологічні парадигми і ноосфера ВІ Вернадського
ДГ Тихоненко
Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер …, 2013
52013
Подрост сосны в конусах полуденной тени материнских насаждений
АН Салтыков, КБ Новосад
Вісник ХНАУ. Серія «Лісове господарство, 135-143, 2010
52010
Характеристика гумусу цілинних і орних чорноземів Лівобережного Лісостепу і Степу України
ВВ Дегтярьов
Вісник Харківського нац. аграр. ун-ту. Серія: ґрунтознавство, 85-102, 2008
52008
Харківська школа ґрунтознавців
ДГ Тихоненко
Вісник ХНАУ, 3-8, 2004
52004
Еволюція чорноземів під лісовими фітоценозами
КБ Новосад
Грунтознавство.–Дніпропетровськ, 62-74, 2001
52001
Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного Лісостепу України під різними фітоценозами/КБ Новосад/Вісник ХДАУ: зб
КБ Новосад
Наук. пр. Харк. держ. аграр. ун 2000 (1), 143-153, 2001
52001
Долинний педолітогенез як біосферно-соціальний феномен в пліоцен-плейстоцені (палеоландшафтне моделювання)
ДГ Тихоненко, МО Горін, ВІ Сидоренко
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 1998
51998
Фізичні основи родючості ґрунтів
ДГ Тихоненко, ВВ Дегтярьов, ВА Величко
Вісник аграрної науки, 6-9, 2012
42012
Ґрунтовий покрив дослідного поля Роганського стаціонару Харківського НАУ ім. ВВ Докучаєва
ДГ Тихоненко, ЮВ Дегтярьов
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20