Кафедра ґрунтознавства
Кафедра ґрунтознавства
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Гумус чорноземів лісостепу і степу України
ВВ Дегтярьов
Х.: Майдан, 2011
242011
Ґрунтознавство
ДГ Тихоненко, МО Горін, МІ Лактіонова
К.: Вища освіта, 2005
162005
Гумусний стан чорноземів України
СЮ Булигін, ВВ Дегтярьов, СВ Кронін
Вісник аграрної науки, 13-16, 2007
152007
АГРОГЕННЕ РУНТОТВОРЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ РУНТІВ
ДГ Тихоненко
142010
До питання про класифікацію ґрунтів України
ДГ Тихоненко
Ґрунтознавство 1 (1-2), 15-22, 2001
82001
Елементарні ґрунтові процеси (ЕҐП) при акумулятивному ґрунтотворенні
ДГ Тихоненко
Вісн. ХНАУ ім. ВВ Докучаєва. Сер. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство …, 2011
72011
Геологія з основами мінералогії
ДГ Тихоненко, ВВ Дегтярьов, МА Щуковський
К.: Вища освіта, 2003
72003
Эволюция, систематика и использование легких почв юго-запада Русской равнины
ДГ Тихоненко
Автореф. докт. дисс. Харьков, СХИ, 1983
61983
Екологічні парадигми і ноосфера ВІ Вернадського
ДГ Тихоненко
Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер …, 2013
52013
Подрост сосны в конусах полуденной тени материнских насаждений
АН Салтыков, КБ Новосад
Вісник ХНАУ. Серія «Лісове господарство, 135-143, 2010
52010
Класифікація ґрунтів
ДГ Тихоненко
X.: Вид-во Харківського нац. аграрн. ун-ту ім. ВВ Докучаєва, 2009
52009
Ноосферологія–наука про виживання та майбутнє людства
ДГ Тихоненко
ДГ Тихоненко, 1999
51999
Еволюція і класифікація агрогенних ґрунтів України
ДГ Тихоненко
Вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Біологія.–Чернівці, 96-100, 2012
42012
Долинний педолітогенез як біосферно-соціальний феномен в пліоцен-плейстоцені (палеоландшафтне моделювання)
ДГ Тихоненко, МО Горін, ВІ Сидоренко
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 1998
41998
Проблеми картографування урбаноземів
ДГ Тихоненко, МО Горін
Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер …, 2013
32013
Фізичні основи родючості ґрунтів
ДГ Тихоненко, ВВ Дегтярьов, ВА Величко
Вісник аграрної науки, 6-9, 2012
32012
ЦЕЛЮЛОЗОРУЙНІВНА АКТИВНІСТЬ РУНТУ В ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРШО КУЛЬТУРИ ЛАНКИ СІВОЗМІНИ КОРОТКО РОТАЦІ
АО Казюта
32010
Вплив продуктів переробки твердих побутових відходів на агрономічні показники темно сірого реградованого грунту (повідомлення ІІ)
ВВ Дегтярьов, ОЮ Чекар
Вісник ХНАУ, 23-28, 2010
32010
Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного Лісостепу України під різними фітоценозами/КБ Новосад/Вісник ХДАУ: зб
КБ Новосад
Наук. пр. Харк. держ. аграр. ун 2000 (1), 143-153, 2001
32001
Грунтознавство часткове
ДГ Тихоненко, ТО Гр_нченко, АО Георг_
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20