Follow
Тетяна Гусаковська, Tetiana Husakovska, Татьяна Гусаковская (ORCID: 0000-0002-9094-3613)
Тетяна Гусаковська, Tetiana Husakovska, Татьяна Гусаковская (ORCID: 0000-0002-9094-3613)
Poltava University of Economics and Trade
Verified email at uccu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
8532012
Вплив розміру збитків від порушень прав інтелектуальної власності на процес ціноутворення
ТО Гусаковська, ТО Кобєлєва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2014
692014
Трансфер технологій: монографія/[ПГ Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
Х.: Віровець АП «Апостроф, 2012
51*2012
Інтелектуальна власність в структурі інтелектуального капіталу
ПГ Перерва, ТО Гусаковська
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
272008
Управління інтелектуальною власністю підприємства
ТО Гусаковська
НТУ" ХПІ", 2009
232009
Evaluation of Domestic Market Development in Ukraine
N Popadynets, I Irtyshcheva, L Shymanovska-Dianych, O Diugowanets, ...
Intelligent Human Systems Integration 2021. IHSI 2021. Advances in …, 2021
192021
Аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства
ТО Гусаковська, ЮО Клочко, НГ Сікєтіна
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки» 2 (1 (69)), 2016
152016
Підходи до оцінки інтелектуального капіталу промислового підприємства
ТО Гусаковська, ТО Кобєлєва
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2019
142019
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
112011
Особливості формування ринкової ціни об'єктів інтелектуальної власності на різних стадіях їх життєвого циклу
ТО Гусаковська
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 36-44, 2008
9*2008
Підходи до визначення розміру збитків від неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності
ТО Гусаковська
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
8*2014
Розвиток ринку туристичних послуг в Україні
ТО Гусаковська
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.–2011, 2011
82011
Методика оценки эффективности управления интеллектуальной собственностью предприятия
ТА Гусаковская
Видавничий дім „ІНЖЕК, 2008
82008
Організаційно-методичне забезпечення управління формуванням та використанням портфеля об’єктів інтелектуальної власності на машинобудівних підприємствах
ЯА Максименко, ТО Гусаковська
Видавництво СумДУ, 2009
72009
Управління процесами оцінювання інтелектуальної власності та інтелектуального потенціалу промислових підприємств
Т Гусаковська, Л Рибалко-Рак
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2021
62021
Rozvytok startapiv v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [Development of startups in Ukraine: problems and prospects]
TO Husakovska, NL Kuzhel
Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom 4, 29-34, 2020
62020
Integral assessment of the level of Ukraine’s economic security: Modeling and economic analysis
A Yakymchuk, N Popadynets, R Bilyk, V Yakubiv, Y Maksymiv, I Hryhoruk, ...
Accounting 7 (2), 381-390, 2021
52021
Forming a Portfolio of Intellectual Property of an Enterprise
T Husakovska, L Shymanovska-Dianych, L Rybalko-Rak, V Ishchenko
52020
Формування системи стимулювання персоналу підприємства
ЮО Клочко, ТО Гусаковська, НГ Сікєтіка
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 141-147, 2017
52017
Перспективи розвитку туристичної галузі в Полтавському регіоні
ТО Гусаковська, ММ Логвин
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20