Подписаться
Тетяна Гусаковська, Tetiana Husakovska, Татьяна Гусаковская (ORCID: 0000-0002-9094-3613)
Тетяна Гусаковська, Tetiana Husakovska, Татьяна Гусаковская (ORCID: 0000-0002-9094-3613)
Poltava University of Economics and Trade
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
5132012
Трансфер технологій: монографія/[ПГ Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
Х.: Віровець АП «Апостроф, 2012
60*2012
Інтелектуальна власність в структурі інтелектуального капіталу
ПГ Перерва, ТО Гусаковська
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
202008
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
18*2011
Управління інтелектуальною власністю підприємства
ТО Гусаковська
НТУ" ХПІ", 2009
152009
Аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства
ТО Гусаковська, ЮО Клочко, НГ Сікєтіна
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки» 2 (1 (69)), 2016
132016
Підходи до визначення розміру збитків від неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності
ТО Гусаковська
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
8*2014
Особливості формування ринкової ціни об'єктів інтелектуальної власності на різних стадіях їх життєвого циклу
ТО Гусаковська
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 36-44, 2008
8*2008
Організаційно-методичне забезпечення управління формуванням та використанням портфеля об’єктів інтелектуальної власності на машинобудівних підприємствах
ЯА Максименко, ТО Гусаковська
Видавництво СумДУ, 2009
72009
Управління інтелектуальною власністю підприємства: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04
ТО Гусаковська
Харківський національний технічний університет „Харківський політехнічний …, 2009
62009
Методика оценки эффективности управления интеллектуальной собственностью предприятия
ТА Гусаковская
Видавничий дім „ІНЖЕК, 2008
62008
Споживчий ринок в опосередкуванні неоекономічних процесів відтворення людини та суспільства
ТП Яхно, ТО Гусаковська
Бізнес Інформ, 22-26, 2017
42017
Перспективи розвитку туристичної галузі в Полтавському регіоні
ТО Гусаковська, ММ Логвин
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
42012
Forming a Portfolio of Intellectual Property of an Enterprise
T Husakovska, L Shymanovska-Dianych, L Rybalko-Rak, V Ishchenko
32020
Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry
V Yatsenko, S Pasieka, О Yatsenko, and others
32019
Формування системи стимулювання персоналу підприємства
ЮО Клочко, ТО Гусаковська, НГ Сікєтіка
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 141-147, 2017
32017
Інтелектуальна власність підприємства як основний ресурс його інноваційного розвитку
ТО Гусаковська
Матеріали Всеукраїнської конференції «Соціально–економічний розвиток України …, 2006
32006
Підходи та методи оцінки ефективності управління підприємством
ТО Гусаковська, ЛА Рибалко-Рак, ОО Букань
КрНУ, 2021
22021
Особливості організації процесу найму персоналу на підприємстві
ТО Гусаковська, СМ Голубєв, ЮВ Удоденко
22020
Ринок інтелектуальної власності в Україні: проблеми та перспективи
ТО Гусаковська, ЛА Рибалко-Рак, НЛ Кужель
Бізнес Інформ, 71-79, 2020
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20