Тетяна Гусаковська, Tetiana Husakovska, Татьяна Гусаковская (ORCID: 0000-0002-9094-3613)
Тетяна Гусаковська, Tetiana Husakovska, Татьяна Гусаковская (ORCID: 0000-0002-9094-3613)
Poltava University of Economics and Trade
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
Szakaly, M. Somosi Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI, 668, 2012
2712012
Трансфер технологій: монографія/[ПГ Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
Х.: Віровець АП «Апостроф, 2012
57*2012
Інтелектуальна власність в структурі інтелектуального капіталу
ПГ Перерва, ТО Гусаковська
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
202008
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
18*2011
Управління інтелектуальною власністю підприємства
ТО Гусаковська
НТУ" ХПІ", 2009
102009
Аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства
ТО Гусаковська, ЮО Клочко, НГ Сікєтіна
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 2 (1 (69)), 2016
92016
Особливості формування ринкової ціни об'єктів інтелектуальної власності на різних стадіях їх життєвого циклу
ТО Гусаковська
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 36-44, 2008
8*2008
Управління інтелектуальною власністю підприємства: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
ТО Гусаковська
Харківський національний технічний університет „Харківський політехнічний …, 2009
72009
Організаційно-методичне забезпечення управління формуванням та використанням портфеля об’єктів інтелектуальної власності на машинобудівних підприємствах
ЯА Максименко, ТО Гусаковська
Видавництво СумДУ, 2009
72009
Методика оценки эффективности управления интеллектуальной собственностью предприятия
ТА Гусаковская
Бізнес Інформ.––Харків: Видавничий дім „ІНЖЕК, 7-12, 2008
72008
Споживчий ринок в опосередкуванні неоекономічних процесів відтворення людини та суспільства
ТП Яхно, ТО Гусаковська
Бізнес Інформ, 22-26, 2017
42017
Перспективи розвитку туристичної галузі в Полтавському регіоні
ТО Гусаковська, ММ Логвин
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
42012
Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry
V Yatsenko, S Pasieka, О Yatsenko, and others
32019
Підходи до визначення розміру збитків від неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності
ТО Гусаковська
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
3*2014
Функціонально-структурна модель управління інтелектуальною власністю підприємства
ТО Гусаковська
Науковий вісник Полтавського націо нального технічного університету ім. Ю …, 2007
32007
Інтелектуальна власність підприємства як основний ресурс його інноваційного розвитку
ТО Гусаковська
Матеріали Всеукраїнської конференції «Соціально–економічний розвиток України …, 2006
32006
Forming a Portfolio of Intellectual Property of an Enterprise
T Husakovska, L Shymanovska-Dianych, L Rybalko-Rak, V Ishchenko
22020
Грошово-кредитна та податково-бюджетна політика України як фактори розвитку споживчого ринку
ТП Яхно, ТО Гусаковська
Інфраструктура ринку, 148-153, 2018
22018
Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання
ТП Яхно, ТО Гусаковська
Проблеми економіки, 123-129, 2017
22017
К оценке интеллектуального капитала туристической компании
МА Джаман, ТА Гусаковская
Экономическое возрождение России, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20