Олег Жуковський
Олег Жуковський
доцент кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз сезонної динаміки забруднення азотовмісними речовинами питної води децентралізованих джерел водопостачання Чернівецької області
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, ІФ Прунчак, ЕВ Янчук
Буковинський медичний вісник, 2002
22002
Особливості планування та обліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України
ЮГ Масікевич, ВФ Мислицький, СС Ткачук, ОМ Жуковський
Клінічна та експериментальна патологія, 2016
12016
Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ОВ Кушнір, ТІ Грачова, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ОМ Іфтода, ...
Єдине здоров’я та проблеми харчування України, 59-66, 2019
2019
Дослідження природної інфікованості іксодових кліщів бореліями у Чернівецькій області за 2015-2016 роки
ВО Селезньова, ЛІ Власик, ЛЯ Селезньова, ОМ Жуковський, ...
Буковинський медичний вісник. Том 21,№ 28 (82), ч. 1, 2017.–С. 188-191., 2017
2017
Нормативно-правове регулювання безпеки життєдіяльності та особливості вивчення навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності на сучасному етапі
ЮГ Масікевич, ВФ Мислицький, СС Ткачук, ОМ Жуковський
Клінічна та експериментальна патологія, 202-205, 2017
2017
Організаційно-правові аспекти збереження зелених насаджень міських екосистем
МВ Білоконь, ОК Черновський, ЮГ Масікевич, ОМ Жуковський
Тези доповідей" Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем …, 2016
2016
Федір Андрійович Баштан–засновник кафедри комунальної гігієни НМУ імені ОО Богомольця і кафедри гігієни та екології БДМУ
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ЛЙ Власик
Довкілля та здоров’я. Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни …, 2015
2015
Рейтингова система оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів
ЮГ Масікевич, ВФ Мислицький, ОМ Жуковський, СС Ткачук
Клінічна та експериментальна патологія, 2015
2015
Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці за вмістом жирів та поліненасичених жирних кислот
ЛІ Власик, ОВ Кушнір, ТІ Грачова, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2015
2015
Рейтингова система оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів
YG Masikevych, VF Myslytsky, OM Zhukovsky
Клінічна та експериментальна патологія 14 (2), 2015
2015
Актуальні проблеми екологічної безпеки буковинських Карпат
АЮ Масікевич, ЮГ Масікевич, ОМ Жуковський
Екологічна безпека, 15-18, 2015
2015
Формування профілактичного мислення як один із аспектів належної підготовки майбутніх лікарів
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, ОВ Кушнір, ОП Коротун, ТІ Кметь
Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з …, 2013
2013
Досвід підготовки студентів 6 курсу на кафедрі гігієни та екології щодо складання ліцензійного іспиту" Крок-2. Загальна лікарська підготовка"
ОМ Жуковський, ТІ Грачова, НЙ Андрійчук, ТІ Кметь
Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55 …, 2012
2012
Впровадження сучасних інформаційних технологій як неодмінна умова підвищення ефективності викладання дисципліни" Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці" у вищій медичній …
ОВ Кушнір, ІЛ Власик, ОМ Жуковський, ІД Візнюк
Матеріали навчально-методичної конференції конференції" Актуальні питання …, 2012
2012
Актуальні питання у підготовці фахівців за спеціальністю" Лікувальна справа"(освітньо-кваліфікаційний рівень-" спеціаліст")
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ТІ Кметь, ТІ Грачова, ВВ Янчук
Матеріали навчально-методичної конференції конференції" Актуальні питання …, 2012
2012
Гігієнічна оцінка підгострого впливу нітрату натрію та хлориду кадмію у тварин старого віку з різним типом ацетилювання
ЛІ Власик, ТІ Кметь, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ІД Візнюк
Матеріали 93-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького …, 2012
2012
Особливості комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію на тварин різного віку в залежності від швидкості ацетилювання
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, ТІ Кметь, НМ Фундюр, ОГ Кметь
Тези Гобуновських читань" Оцінка екологічного стану території та перспективи …, 2012
2012
Гігієнічна характеристика білкової складової раціонів харчування дітей дошкільного віку
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ОМ Жуковський, ТІ Грачова, ОВ Кушнір, ...
Тези Гобуновських читань" Оцінка екологічного стану території та перспективи …, 2012
2012
Гігієнічна характеристика збалансованості жирової частини раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці
ЛІ Власик, НМ Фундюр, ТІ Грачова, ОМ Жуковський, ОВ Кушнір, ...
Сучасні проблеми токсикології.-№ 5.-2011.-С. 175-176, 2011
2011
Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму
ЛІ Власик, ОМ Жуковський, НМ Фундюр, ТІ Кметь, ТІ Грачова, ...
Буковинський медичний вісник, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20