О. Б. Дяченко
О. Б. Дяченко
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН,
Підтверджена електронна адреса в phzt-journal.zz.vc
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив водного екстракту крові на скоротливу активність матки і відтворну здатність корів
БМ Чухрій, ОБ Дяченко
Науковотехнічний бюлетень ІБТ, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок …, 2005
52005
Продуктивність корів-первісток симентальської комбінованої (молочно-м'ясної) породи залежно від походження за батьком
Я ДАНЬКІВ, ОБ Дяченко, МІ Когут
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 155-161, 2018
22018
Вплив екстракту алое на вміст неетерифікованих жирних кислот в еритроцитах крові та репродуктивну функцію корів різної молочної продуктивності
ГМ Седіло, ОБ Дяченко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 186-197, 2013
12013
ЖИВА МАСА ТА ЕКСТЕР'ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛИЦЬ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ КОМБІНОВАНОЇ (МОЛОЧНО-М'ЯСНОЇ) ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХОДЖЕННЯ ЗА БАТЬКОМ
ВЯ Даньків, ОБ Дяченко, ВМ Братюк
2019
Формування молочної продуктивності корів української червоно-рябої породи, залежно від показників відтворювальної здатності
ВВ Федорович, ЄІ Федорович, НП Мазур, ОБ Дяченко
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2019
2019
Зміни вмісту поліненасичених жирних кислот родини омега-6 у печінці й скелетних м’язах відгодівельних бугайців за використання у раціонах соняшникової олії
ОБ Дяченко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 176-185, 2019
2019
Уміст жирних кислот в еритроцитах крові корів до і після отелення та їх корекція
Г Седіло, О Дяченко
Вісник аграрної науки 96 (1), 41-48, 2018
2018
ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ТА КОРІВ-ПЕРВІСТОК СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИКАРПАТТЯ РІЗНИХ ЛІНІЙ
МІ КОГУТ, ВВ КАПЛІНСЬКИЙ, ОБ ДЯЧЕНКО, ВМ БРАТЮК
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 171-178, 2018
2018
Трансформація кормових есенціальних жирних кислот родини ω-6 в організмі молодняку гусей, вирощуваного на м’ясо та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах
ОБ Дяченко, ЙФ Рівіс
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
2017
Вміст неестерифікованих форм жирних кислот в еритроцитах крові корів у сухостійний та післяродовий періоди та його корекція
ОБ Дяченко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 159-173, 2017
2017
Влияние тканевых препаратов на показатели белкового обмена и репродуктивную функцию коров разной молочной продуктивности
ОБ Дяченко, ОІ Стадницька, ЛВ Ференц
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 189-198, 2016
2016
Трансформація есенціальних жирних кислот родини?-6 в організмі відгодівельного молодняку великої рогатої худоби та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах
ОБ Дяченко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 170-175, 2016
2016
Вплив тканинних препаратів на показники білкового обміну та репродуктивну функцію корів різної молочної продуктивності
ОБ Дяченко, ОІ Стадницька, ЛВ Ференц
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 189-198, 2016
2016
Гематологічні показники у корів різної молочної продуктивності у до-і післяродовий періоди за парентерального введення тканинних препаратів
ОБ Дяченко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 124-134, 2015
2015
Гематологические показатели у коров разного уровня молочной продуктивности у переди послеродовый периоды при парэнтеральном введении тканевых препаратов
ОБ ДЯЧЕНКО
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 124-134, 2015
2015
Вплив тканинних препаратів на вміст субпопуляцій різних форм лімфоцитів корів у до-і післяродовий періоди
ОБ Дяченко
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2015
2015
Влияние тканевых препаратов на состояние гуморального звена неспецифической резистентности коров в переди послеродовый периоды
ОБ ДЯЧЕНКО
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 133-143, 2014
2014
Вплив тканинних препаратів на стан гуморальної ланки неспецифічної резистентності корів у до-і післяродовий періоди
ОБ Дяченко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 133-143, 2014
2014
Влияние экстракта алоэ на неспецифическую резистентность организма коров различной молочной производительности в до-и послеродовой период
ГМ Седіло, ОБ Дяченко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 160-173, 2013
2013
Вплив екстракту алое на неспецифічну резистентність організму корів різної молочної продуктивності у до-і післяродовий періоди
ГМ Седіло, ОБ Дяченко
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 160-173, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20