Борисенко Віталій Володимирович
Борисенко Віталій Володимирович
УНУС, факультет агрономії, кафедра загального землеробства
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Листкова поверхня та фотосинтетичний потенціал посіву соняшнику залежно від умов вирощування
ВВ Борисенко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2013
12013
Вплив ширини міжрядь та густоти посіву на лушпинність, масу та натуру сім’янок соняшника
ВВ Борисенко
Міжнародна науково-практична конференція „Наукові засади підвищення …, 2017
2017
Особливості догляду за посівами гібридів соняшника
ВВ Борисенко
Всеукраїнська науково-практична конференція „Технологічні аспекти …, 2017
2017
Основний обробіток грунту в системі технології вирощування соняшника
ВВ Борисенко
Всеукраїнська науково-практична конференція „Екологічно безпечне …, 2017
2017
Вплив ширини міжрядь та густоти посіву на лушпинність, масу та натуру сім’янок соняшника
ВВ Борисенко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2017
2017
Вплив густоти стояння рослин на продуктивність агроценозів соняшника
ВВ Борисенко
Міжнародна науково-практична конференція „Сучасний стан родючості …, 2016
2016
Вплив еколого-біологічних особливостей розвитку на ріст і врожайність гібридів соняшника
ВВ Борисенко
Міжнародна науково-практична конференція „Овочівництво України: історія …, 2016
2016
Інноваційні аспекти вирощування різностиглих гібридів соняшника в умовах Правобережного Лісостепу України
ВВ Борисенко
Електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України», 2015
2015
Влияние количественного и пространственного размещения растений в агроценозе на урожайность и масличность подсолнечника в условиях Правобережной Лесостепи Украины
ВВ Борисенко
XVIII Международная заочная научно-практическая конференция „Научная …, 2013
2013
Висота рослин та діаметр кошиків соняшнику залежно від густоти посіву в умовах Лісостепу Правобережного
ВВ Борисенко
Міжнародна науково-практична конференція „ Актуальні питання сучасної …, 2013
2013
Вплив прийомів вирощування на водний режим ґрунту посівів різностиглих гібридів соняшнику
ВВ Борисенко
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, С. 24-25, 2013
2013
Вплив просторового та кількісного розміщення рослин на урожайність гібридів соняшнику
ВВ Борисенко
Всеукраїнська наукова конференція „Інноваційні технології виробництва …, 2013
2013
Агроекологічні аспекти вирощування та вплив висоти рослин і діаметру кошиків на продуктивність соняшнику залежно від густоти стояння рослин в умовах Правобережного Лісостепу …
ВВ Борисенко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 2013
2013
Ріст, розвиток, урожайність і якість насіння соняшника залежно від способу сівби і густоти посіву
ВВ Борисенко
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, С. 21-22, 2012
2012
Особливості гібриду в адаптивній технології соняшника
ОІ Зінченко, ВВ Борисенко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2012
2012
Удосконалення елементів технології вирощування різностиглих гібридів соняшнику в південній частині Правобережного Лісостепу України
ВВ Борисенко
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, С. 17-18, 2011
2011
Просторове і кількісне розміщення рослин в агроценозі – як фактори продуктивності соняшника
ОІ Зінченко, БВ Володимирович
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва., 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17