Тамара Андрийчук
Тамара Андрийчук
ЖДУ им. И.Ф.Франко, естественный факультет, кафедра зоологии, биологического мониторинга и охраны
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
On sexual dimorphism of karyotypes of Viviparus viviparus and V. contectus (Gastropoda, Viviparidae)
TV Andriychuk, AV Garbar
Vestnik zoologii 49 (2), 105-112, 2015
42015
Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1813)(Gastropoda, Viviparidae) у межах України …
ТВ Андрійчук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних …, 2015
42015
Половая структура и характер полового диморфизма двух видов лужанок Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) и Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda; Viviparidae) в …
ТВ Андрийчук, СВ Межжерин
Науковий вісник Ужгородського університету, 92-96, 2014
12014
Экологическая альтернативность близких видов пресноводных моллюсков живородок Viviparus и V. contectus (Gastropoda, Viviparidae): ретроспектива и современное состояние
СВ Межжерин, ТВ Андрийчук, РВ Бабко, ТН Кузьмина
Природничий альманах. Біологічні науки., 105-113, 2014
12014
ПОШИРЕННЯ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS MONTFORT, 1810 (GASTROPODA: VIVIPARIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ЖМВ Андрійчук, Т.В., Гарбар О.В.
Біологічні дослідження 2014, 140-141, 2014
12014
Статевий диморфізм у вівіпарід
ТВ Андрійчук, АП Вискушенко, ДА Вискушенко
V Міжнародна заочна науково-практична конференція" Актуальні питання …, 2019
2019
Видове різноманіття Калюжниць (Gastropoda, Viviparidae) річкових систем Житомирщини
ТВ Андрійчук, АП Вискушенко, ДА Вискушенко, ОВ Вискушенко
Біологічні дослідження–2019, 79-80, 2019
2019
Особливості формування пізнавальної активності студентів при викладанні біологічних дисциплін
ЮВ Тарасова, ТВ Андрійчук, ДА Вискушенко, АП Вискушенко
Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник …, 2018
2018
Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу)
ЖДУ ім. І. Франко, 2018
2018
Співвідношення статей Viviparus Viviparus (Linnaeus, 1758) у водоймах України
АПВ ТВ Андрійчук, ЛМ Янович
Біологічні дослідження–2018, 97-98, 2018
2018
Поліплоїдія та партеногенез у гастропод взагалі та вівпарід зокрема
АПВ Т.В. Андрійчук , Д.А.Вискушенко
Біологічні дослідження – 2017, 56-57, 2017
2017
ПОЛІПЛОЇДІЯ ТА ПОРТЕНОГЕНЕЗ У ГАСТРОПОД ВЗАГАЛІ ТА ВІВІПАРІД ЗОКРЕМА
ТВ Андрійчук, ДА Вискушенко, АП Вискушенко
ББК 28.0 Б 63 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного …, 2017
2017
Статевий диморфізм у вівпарід (Gastropoda, Viviparidae) фауни України
T Andriychuk, D Vyskushenko, A Vyskushenko
Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin …, 2017
2017
Життєві старегії калюжниць та їхособливості
АПВ Т.А. Андрійчук, С.В.Межжерін, Д.А.Вискушенко
Науковий вісник Ужгородського університету серія Біологія, 15-17, 2016
2016
Плодючість калюжниці річкової Viviparus viviparus Linnaeus, 1758 (Gastropoda, Viviparidae), басейну річки Гуйва
ТВ Андрійчук
Nauka i studia 26 (6), 005-006, 2016
2016
Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка
РК Мельниченко, ТВ Андрійчук, ДА Гарбар, АМ Гарлінська, АВ Довбня, ...
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
Плодлючість калюжниці річкової Viviparus viviparus Montfort,1810 (Gastropoda,Viviparidae),басейну річки Гуцва
АТ В.
Nauka i Studia, 5-6, 2016
2016
Про гібридизацію молюсків роду Viviparus Montfort,1810 (Gastropoda Viviparidae)
ТВ Андрійчук
ХІІІ International research and practice conference, 12-14, 2016
2016
Історія української культури. Методичні вказівки до семінарських занять та завдання до самостійної та індивідуальної роботи для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
ТВ Андрійчук
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
Співвідношення статей Черевоногого молюска Viviparus Viviparus (Linnaeus, 1758) в водних екосистемах України
Т.В. Андрійчук, Д.А. Вискушенко, А.П. Вискушенко
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції" Збереження біорізноманіття в …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20