Тамара Андрийчук
Тамара Андрийчук
ЖДУ им. И.Ф.Франко, естественный факультет, кафедра зоологии, биологического мониторинга и охраны
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1813)(Gastropoda, Viviparidae) у межах України …
ТВ Андрійчук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних …, 2015
32015
On sexual dimorphism of karyotypes of Viviparus viviparus and V. contectus (Gastropoda, Viviparidae)
TV Andriychuk, AV Garbar
Vestnik zoologii 49 (2), 105-112, 2015
22015
Половая структура и характер полового диморфизма двух видов лужанок Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) и Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda; Viviparidae) в …
ТВ Андрийчук, СВ Межжерин
Науковий вісник Ужгородського університету, 92-96, 2014
12014
Экологическая альтернативность близких видов пресноводных моллюсков живородок Viviparus и V. contectus (Gastropoda, Viviparidae): ретроспектива и современное состояние
СВ Межжерин, ТВ Андрийчук, РВ Бабко, ТН Кузьмина
Природничий альманах. Біологічні науки., 105-113, 2014
12014
ПОШИРЕННЯ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS MONTFORT, 1810 (GASTROPODA: VIVIPARIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ЖМВ Андрійчук, Т.В., Гарбар О.В.
Біологічні дослідження 2014, 140-141, 2014
12014
Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу)
ЖДУ ім. І. Франко, 2018
2018
Співвідношення статей Viviparus Viviparus (Linnaeus, 1758) у водоймах України
АПВ ТВ Андрійчук, ЛМ Янович
Біологічні дослідження–2018, 97-98, 2018
2018
Поліплоїдія та партеногенез у гастропод взагалі та вівпарід зокрема
АПВ Т.В. Андрійчук , Д.А.Вискушенко
Біологічні дослідження – 2017, 56-57, 2017
2017
Статевий диморфізм у вівпарід (Gastropoda, Viviparidae) фауни України
T Andriychuk, D Vyskushenko, A Vyskushenko
Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin …, 2017
2017
Життєві старегії калюжниць та їхособливості
АПВ Т.А. Андрійчук, С.В.Межжерін, Д.А.Вискушенко
Науковий вісник Ужгородського університету серія Біологія, 15-17, 2016
2016
Плодлючість калюжниці річкової Viviparus viviparus Montfort,1810 (Gastropoda,Viviparidae),басейну річки Гуцва
АТ В.
Nauka i Studia, 5-6, 2016
2016
Про гібридизацію молюсків роду Viviparus Montfort,1810 (Gastropoda Viviparidae)
ТВ Андрійчук
ХІІІ International research and practice conference, 12-14, 2016
2016
Співвідношення статей Черевоногого молюска Viviparus Viviparus (Linnaeus, 1758) в водних екосистемах України
Т.В. Андрійчук, Д.А. Вискушенко, А.П. Вискушенко
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції" Збереження біорізноманіття в …, 2015
2015
Співвідношення статей Черевоногого молюска Viviparus Viviparus (Linnaeus, 1758) в водних екосистемах України
ДА Вискушенко, АП Вискушенко, ТВ Андрійчук
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції" Збереження біорізноманіття в …, 2015
2015
Історія музейної справи, розвиток, маркетинг та менеджмент сучасного природничого музею
АМ Гарлінська, ЮВ Тарасова, ЛА Васільєва, НМ Стельмащук, ТЛ Скок, ...
Національний науково-природничий музей НАН України, 2012
2012
Четвертичные оледенения и геногеографическая структура популяций пресноводных моллюсков в пределах Украины
СВ Межжерин, АВ Гарбар, ТВ Андрийчук, ЛА Васильева, ДА Гарбар, ...
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Каріотипи видів роду viviparus montfort, 1810 (gastropoda: viviparidae) фауни України
ОВ Гарбар, ТВ Андрійчук, ТМ Чернишова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 67-72, 2012
2012
Видовий склад молюсків роду Viviparus (Gastropoda: Viviparidae) басейну річки Тетерів
ТВ Андрійчук, КВ Сіваєва
Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених …, 2012
2012
Історія музейної справи, розвиток, маркетинг та менеджмент сучасного природничого музею
ЮВ Тарасова, ЛА Васільєва, НМ Стельмащук, ТЛ Скок, ММ Пампура, ...
" Сучасні аспекти природничої музеології" Матеріали II міжнародної науково …, 2012
2012
Зоологічний музей Житомирського державного університету ім. Івана Франка
ММ Пампура, ЮВ Тарасова, НМ Стельмащук, ТЛ Скок, ОД Шимкович, ...
Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали ІІ міжнародної науково …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20