Підписатись
Гавриленко Тетяна Леонідівна / Havrylenko Tetiana
Гавриленко Тетяна Леонідівна / Havrylenko Tetiana
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект
ТЛ Гавриленко
НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, 2019
122019
Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина ХХ–початок ХХІ ст.)
ТЛ Гавриленко
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ, 2019
72019
Rozvytok pochatkovoi osvity v Ukraini u druhii polovyni ХХ–na pochatku ХХI stolittia: istoryko-pedahohichnyi aspekt (Development of primary education in Ukraine in the second …
TL Havrylenko
Monohrafiia, Kyiv: Feniks, 2019
62019
Трансформація змісту початкової освіти в Україні наприкінці 80-х–на початку 90-х рр. хх ст.
ТЛ Гавриленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
42015
Експериментальні дослідження у галузі початкової освіти в Українській РСР (середина 60-х–перша половина 80-х рр. ХХ ст.)
ТЛ Гавриленко
Слов’янський державний педагогічний університет, 2014
42014
Реформування змісту початкової освіти в українській РСР у 60-х–на початку 70-х років ХХ ст.: причини, хід, наслідки
ТЛ Гавриленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
42014
Сутність поняття «початкова освіта»: історико-педагогічний контекст
ТЛ Гавриленко
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
32017
ОБРАЗ БАТЬКІВЩИНИ В ПІДРУЧНИКАХ З ЧИТАННЯ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (1991–2001)
ТЛ Гавриленко
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів …, 2016
32016
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ТВ Філімонова
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського, 2016
32016
Експериментальні дослідження українських учених у галузі початкової освіти: класи вирівнювання (1975–1982 рр.)
T Havrylenko
Pedagogical Discourse, 47-52, 2015
32015
Ретроспективний аналіз розвитку змісту початкової освіти в Радянській Україні у 1984–1991 рр.
ТЛ Гавриленко
Слов’ян. держ. пед. ун-т., 2015
32015
Государственная политика относительно начального образования в Украинской ССР (1954-1964 гг.)
ТЛ Гавриленко
Альманах современной науки и образования, 36-40, 2014
32014
ВО Сухомлинський про формування творчої особистості молодшого школяра
Т Гавриленко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
К вопросу о реформировании содержания начального образования в украинской сср во второй половине 50-х–начале 60-х гг. ХХ ст
ТЛ Гавриленко
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 11-14, 2013
32013
Тенденції розвитку початкової освіти в УСРР у 1920-х роках
Т Гавриленко
Історико-педагогічний альманах, 2012
32012
Принцип полікультурності у організації толерантного освітнього простору українського дошкілля
Г Розлуцька, МО Сокол, ТЛ Гавриленко
Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2020
22020
Нові тенденції розвитку змісту початкової освіти в Україні у період відродження національної школи (1991–1996 рр.)
ТЛ Гавриленко
22018
Джерельна база дослідження розвитку початкової освіти в Україні (1991–2001)
ТЛ Гавриленко
ДНПБ України ім. ВО Сухомлинського, 2018
22018
Preparatory classes as a form of preschool education in Ukraine during the Soviet Period (the 1920s-1980s): the main stages of their development
T Havrylenko
Preparatory classes as a form of preschool education in Ukraine during the …, 2018
22018
The Development of the Content of Primary Education in Ukraine during the Period of Revival of the National School (1991-2001)
T Havrylenko
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20