Гавриленко Тетяна Леонідівна / Гавриленко Татьяна /  Havrylenko Tetiana
Гавриленко Тетяна Леонідівна / Гавриленко Татьяна / Havrylenko Tetiana
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект
ТЛ Гавриленко
НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, 2019
112019
Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина ХХ–початок ХХІ ст.)
ТЛ Гавриленко
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ, 2019
52019
Трансформація змісту початкової освіти в Україні наприкінці 80-х–на початку 90-х рр. хх ст.
ТЛ Гавриленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
42015
Експериментальні дослідження у галузі початкової освіти в Українській РСР (середина 60-х–перша половина 80-х рр. ХХ ст.)
ТЛ Гавриленко
Слов’янський державний педагогічний університет, 2014
42014
Реформування змісту початкової освіти в українській РСР у 60-х–на початку 70-х років ХХ ст.: причини, хід, наслідки
ТЛ Гавриленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
42014
К вопросу о реформировании содержания начального образования в украинской сср во второй половине 50-х–начале 60-х гг. ХХ ст
ТЛ Гавриленко
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2013
42013
ОБРАЗ БАТЬКІВЩИНИ В ПІДРУЧНИКАХ З ЧИТАННЯ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (1991–2001)
ТЛ Гавриленко
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів …, 2016
32016
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ТВ Філімонова
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського, 2016
32016
Експериментальні дослідження українських учених у галузі початкової освіти: класи вирівнювання (1975–1982 рр.)
T Havrylenko
Pedagogical Discourse, 47-52, 2015
32015
Ретроспективний аналіз розвитку змісту початкової освіти в Радянській Україні у 1984–1991 рр.
ТЛ Гавриленко
Слов’ян. держ. пед. ун-т., 2015
32015
ВО Сухомлинський про формування творчої особистості молодшого школяра
Т Гавриленко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Тенденції розвитку початкової освіти в УСРР у 1920-х роках
Т Гавриленко
Історико-педагогічний альманах, 133-136, 2012
32012
Про викладання музики в початковій школі на початку ХХ століття
Т Гавриленко
Початкова школа, 48-49, 2000
32000
Нові тенденції розвитку змісту початкової освіти в Україні у період відродження національної школи (1991–1996 рр.)
ТЛ Гавриленко
22018
Джерельна база дослідження розвитку початкової освіти в Україні (1991–2001)
ТЛ Гавриленко
ДНПБ України ім. ВО Сухомлинського, 2018
22018
Preparatory classes as a form of preschool education in Ukraine during the Soviet Period (the 1920s-1980s): the main stages of their development
T Havrylenko
Preparatory classes as a form of preschool education in Ukraine during the …, 2018
22018
Сутність поняття «початкова освіта»: історико-педагогічний контекст
ТЛ Гавриленко
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
22017
The Development of the Content of Primary Education in Ukraine during the Period of Revival of the National School (1991-2001)
T Havrylenko
22016
Tendencies of primary education development in Ukraine during the period of emergence of democratic changes in social life (1984-1991)
HT Leonidivna
European journal of education and applied psychology, 2015
22015
Экспериментальные исследования украинских педагогов в области начального образования в 60-х гг. Хх столетия
ТЛ Гавриленко
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20