Підписатись
Tetiana Havrylenko/Тетяна Гавриленко
Tetiana Havrylenko/Тетяна Гавриленко
T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium” / НУЧК імені Т.Г. Шевченка
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект
ТЛ Гавриленко
НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, 2019
172019
Rozvytok pochatkovoi osvity v Ukraini u druhii polovyni ХХ–na pochatku ХХI stolittia: istoryko-pedahohichnyi aspekt (Development of primary education in Ukraine in the second …
TL Havrylenko
Monohrafiia, Kyiv: Feniks, 2019
92019
Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина ХХ–початок ХХІ ст.)
ТЛ Гавриленко
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ, 2019
92019
Розвиток творчих здібностей студентів під час вивчення історії педагогіки у контексті підготовки до роботи з обдарованими дітьми
О Демченко, Т Гавриленко, Т Коваль, І Стахова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти 1 (17), 36-52, 2022
52022
Сurrent trends in inclusive primary school
SI Iryna, KV Oleksandr, H Tetiana, P Olena, B Yuliia
Revista Tempos e Espaços em Educação 13 (32), 1-20, 2020
42020
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
ІМ Литвин, ВВ Басик, ТЛ Гавриленко, МІ Галушко
Черкаси: Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних …, 2020
42020
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ТВ Філімонова
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського, 2016
42016
Трансформація змісту початкової освіти в Україні наприкінці 80-х–на початку 90-х рр. хх ст.
ТЛ Гавриленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
42015
Експериментальні дослідження у галузі початкової освіти в Українській РСР (середина 60-х–перша половина 80-х рр. ХХ ст.)
ТЛ Гавриленко
Слов’янський державний педагогічний університет, 2014
42014
Реформування змісту початкової освіти в українській РСР у 60-х–на початку 70-х років ХХ ст.: причини, хід, наслідки
ТЛ Гавриленко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
42014
Принцип полікультурності у організації толерантного освітнього простору українського дошкілля
Г Розлуцька, МО Сокол, ТЛ Гавриленко
Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2020
32020
Preparatory classes as a form of preschool education in Ukraine during the Soviet Period (the 1920s-1980s): the main stages of their development
T Havrylenko
History of Education and Children's Literature: HECL: XIII, 2, 2018, 133-145, 2018
32018
Сутність поняття «початкова освіта»: історико-педагогічний контекст
ТЛ Гавриленко
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
32017
ОБРАЗ БАТЬКІВЩИНИ В ПІДРУЧНИКАХ З ЧИТАННЯ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (1991–2001)
ТЛ Гавриленко
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів …, 2016
32016
Ретроспективний аналіз розвитку змісту початкової освіти в Радянській Україні у 1984–1991 рр.
ТЛ Гавриленко
Слов’ян. держ. пед. ун-т., 2015
32015
Експериментальні дослідження українських учених у галузі початкової освіти: класи вирівнювання (1975–1982 рр.)
ТЛ Гавриленко
Педагогічний дискурс: зб. наук. пр./Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц …, 2015
32015
Государственная политика относительно начального образования в Украинской ССР (1954–1964 гг.)
ТЛ Гавриленко
Альманах современной науки и образования, 2014
32014
Державна політика щодо організації початкової освіти в Українській РСР (1964–1984 рр.)
ТЛ Гавриленко
Гавриленко ТЛ Державна політика щодо організації початкової освіти в …, 2014
32014
ВО Сухомлинський про формування творчої особистості молодшого школяра
Т Гавриленко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
К вопросу о реформировании содержания начального образования в Украинской ССР во второй половине 50-х–начале 60-х гг. ХХ ст
ТЛ Гавриленко
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 11-14, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20