Наталія Сивачук
Наталія Сивачук
УГПУ им.Павла Тычины
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Український дитячий фольклор: Підручник
Н Сивачук
К.: Деміур, 2003
522003
Підготовка майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі (на матеріалі філологічних факультетів)
НП Сивачук
К.: Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, 1997
121997
Виховний потенціал українських народних колискових пісень
Н Сивачук
Початкова школа, 51-55, 2006
112006
Лірники Уманщини
Н Сивачук
К.: Деміур, 2005
92005
Фольклорна практика: Уманський державний педагогічний університет ім
НП Сивачук
Павла Тичини, 2008
82008
Загадка як фольклорний жанр
Н Сивачук
Рідна мова, 25-28, 2003
62003
Методика викладання народознавства. Фольклорна практика: навч. посібн. для студ. філол. спец. ВНЗ/Наталія Сивачук
НП Сивачук
К.: Науковий світ, 2002
52002
Дитина у світогляді українського народу
Н Сивачук
Початкова школа, 48-52, 2000
52000
Колискова: засіб виховання у материнській школі
Н Сивачук
Зб. наукових праць.-К.: Знання, 178, 1999
21999
Теорія і методика українознавчих досліджень
ІГ Терешко, НП Сивачук
ФОП Жовтий ОО, 2015
12015
Етнічний архетип у праці ВО Сухомлинського «Серце віддаю дітям»
Н Сивачук
ВО СУХОМЛИНСЬКИЙ У РОЗДУМАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ, 358, 2012
12012
Питання виховного потенціалу фольклору на сторінках журналу Світло
Н Сивачук
Історико-педагогічний альманах, 28-33, 2006
12006
ПРОБЛЕМА ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «СВІТЛО»
Н Сивачук
Історико-педагогічний альманах, 2019
2019
ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ ШЕЛУХІН ПРО ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
Н Сивачук
Історико-педагогічний альманах, 2019
2019
Особливості світу дитинства в українській народній педагогіці
НВ Рогальська
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2017
2017
Педагогіка В. Сухомлинського як база моделі підготовки майбутнього філолога-українознавця
ОМ Санівський
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2017
2017
Семантика образів української народної чарівної казки
Н Сивачук
Філологічний часопис, 2017
2017
Семантика української народної чарівної казки
НП Сивачук
ВЦП «Візаві», 2017
2017
Образ русалки в контексті фольклорної семіосфери українців
Н Сивачук
Філологічний часопис, 2016
2016
Уманські колядки дівчині в контексті національної культурної семіосфери
Н Сивачук
Філологічний часопис, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20