НА Каминская; НА Камінська; N Kaminska; Ніла Камінська, Nila Kaminska, Каминская, Нила Анатольевна
НА Каминская; НА Камінська; N Kaminska; Ніла Камінська, Nila Kaminska, Каминская, Нила Анатольевна
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку
Вісник морфології 10 (1), 52–53, 2004
92004
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических…
Материалы Международной научной конференции, посвященной памяти проф. Б.А…, 2004
4*2004
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических…
Материалы Международной научной конференции, посвященной памяти проф. Б.А…, 2004
4*2004
Великий ученый и гений медицинской науки: к 130-летию со дня смерти Н.И. Пирогова
МВ Мнихович, ЛВ Кактурский, ЮИ Гуминский, ЛВ Фомина, СВ Вернигородский, НА ...
Российский медико-биологический вестник, 8–21, 2011
32011
Кореляції показників, отриманих методом тетраполярної реокардіографії, з антропометричними і соматотипологічними характеристиками в осіб юнацького віку
ЛА Сарафинюк, НВ Белік, ПВ Сарафинюк, НА Камінська
Вісник морфології 15 (1), 159–164, 2009
32009
Половой диморфизм показателей гемодинамики у 16-летних мальчиков и девушек
ЛА Сарафинюк, НА Каминская, ИМ Кириченко
Вісник морфології 7 (2), 295–297, 2001
22001
Николай Иванович Пирогов: болезнь, смерть, бальзамирование и сохранение тела
МВ Мнихович, ЛВ Кактурский, ЮИ Гуминский, ЛВ Фомина, СВ Вернигородский, НА ...
Вестник экспериментальной и клинической хирургии 5 (1), 224–232, 2012
12012
Иллюстрация врожденного ихтиоза картиной дерматоглифики
СВ Дмитренко, ЛА Климас, НА Каминская
Архів клінічної та експериментальної медицини 21 (2), 143–145, 2012
12012
Особливості параметрів центральної гемодинаміки та спірометричних показників зовнішнього дихання у міських дівчаток різних соматотипів
ЛА Сарафинюк, ЛС Гудзевич, ІМ Кириченко, НА Камінська, ...
Таврический медико–биологический вест ник 9 (3), 124-126, 2006
12006
Ріст та формоутворення великогомілкової кістки експериментальних тварин в умовах 30-добового обмеження рухливості та коригуючого впливу вуглекисло-радонових вод
НА Камінська, ОМ Шаповал
Матеріали науково-практичної конференції „Прикладні аспекти морфології…, 2017
2017
Детермінація параметрів центральної гемодинаміки антропометричними предикторами у дівчат мезофорфів з різним рівнем фізичних навантажень
ЛА Сарафинюк, ЛВ Фоміна, ЮВ Кириченко, НА Камінська, ВІ Кириченко
Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2 2 (129), 301–304, 2016
2016
Показники центральної гемодинаміки у волейболісток різного амплуа мезоморфного соматотипу
ПВ Сарафинюк, ЛА Сарафинюк, ЮІ Якушева, НА Камінська
Вісник морфології 22 (1), 148–151, 2016
2016
Показники центральної гемодинаміки у волейболісток різного амплуа мезоморфного соматотипу
ПВ Сарафинюк, ЛА Сарафинюк, ЮІ Якушева, НА Камінська
Вісник морфології, 148-151, 2016
2016
Біохімічні та морфологічні маркери нейродегенерації у щурів при комбінованій гіпергомоцистеїнемії та її корекції вітамінами, есміном та бетаїном
ПО Юрченко, АП Король, НВ Заічко, НА Камінська
Вісник морфології, 41-44, 2015
2015
Кореляції амплітудних електрокардіографічних показників з конституціональними характеристиками
ЮВ Кириченко, ЛА Сарафинюк, НА Камінська
Таврический медико-биологический вестник, 67–70, 2013
2013
Половой деморфизм по качественным признакам пальцевой дерматоглифики у больных атопическим дерматитом
АВ Гара, НА Каминская, ЛА Климас, ЛА Сарафинюк, ОЛ Очеретная
Материалы научной конференции Актуальные вопросы морфогенеза в норме и…, 2012
2012
НИ Пирогов–гений земли русской
МВ Мнихович, ЛВ Кактурский, ЮЙ Гуминский, ЛВ Фомина
2012
Антропометричні особливості волейболістів, борців, футболістів, легкоатлетів
ОВ Лежньова, ЮВ Кириченко, ІС Стефаненко, НА Камінська, ЮІ Якушева, ЄІ Іванова
Вісник морфології Reports of morphology 18 (2), 347–354, 2012
2012
Памяти Николая Ивановича Пирогова (к 130-летию со дня смерти Н.И. Пирогова)
МВ Мнихович, ЛВ Кактурский, СВ Вернигородский, НА Каминская, ВГ Мигляс
Biomedical and Biosocial Antropology, 254–262, 2012
2012
Н.И.Пирогов – гений русской земли
МВ Мнихович, ЛВ Кактурский, ЮИ Гуминский, ЛВ Фомина, СВ Вернигородский, НА ...
Вестник экспериментальной и клинической хирургии 5 (1), 60–69, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20