Тимошин, Юрий Афанасьевич, Тимошин, Ю А, Timoshin, Yu, Tymoshyn, Yurii, Yu.A.,Timoshin
Тимошин, Юрий Афанасьевич, Тимошин, Ю А, Timoshin, Yu, Tymoshyn, Yurii, Yu.A.,Timoshin
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Латентно-семантический метод извлечения информации из интернет ресурсов
АА Стенин, ЮА Тимошин, ЕЮ Мелкумян, ВВ Курбанов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 19, 2013
102013
Розвиток інтегрованих інформаційних систем у вищих закладах освіти України
В Галаган, Я Кисельов, Ю Тимошин
Вища освіта України, 26-33, 2002
82002
інші–К
ВІ Тимофєєв, ЮА Тимошин, ВП Ярченко, ТГ Шемседінов
НТУУ «КПІ», № держреєстрації 0104U005967, Заключний звіт по темі ІТ/550 …, 0
7
Технология распределенной обработки данных и приложений с использованием динамически интерпретируемых метамоделей
ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, ВП Ярченко, АИ Мороз, ТГ Шемседінов, ...
НТУУ" КПІ", 2014
62014
Метод динамической интерпретации метамоделей в разработке прикладных информационных систем
АА Стенин, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов
Материалы международной научно-практической конференции ‘’Академическая …, 2012
52012
Ефективне застосування технології віртуалізації для підвищення роботи ІТ інфраструктури
СГ Стіренко, ЮА Тимошин
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 4 (28), 120-124, 2009
52009
Розробка фiзичних i логiчних метрик в задачi багатокритерiальної оптимiзацiї iнформацiйного навантаження при структуризацiї корпоративного центру даних
ОА Стенiн, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, СО Шуст
Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник “Адаптивнi системи автоматичного …, 2009
42009
Архитектура систем обработки и архивации библиотечного контента в генерогенной среде ВУЗ
ВІ Тимофєєв, ЮА Тимошин, ВП Ярченко, СО Шуст
Інформаційні технології в освіті, 41-48, 2009
32009
Прикладная виртуальная машина
АА Стенин, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, НВ Маленко, ОА Стенін, ...
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (23), 100-107, 2013
2*2013
О функциональности базы знаний по анализу и обработке лингвистической информации
АА Стенин, ЮА Тимошин, ВГ Галаган, ВП Ярченко, ОА Стенін, ...
Адаптивнi системи автоматичного управлiння 2 (21(41)), 122-130, 2012
22012
О метриках для базы знаний лингвистического анализа
АА Стенин, ЮА Тимошин, ММ Ткач, ТГ Шемсединов
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (21(41)), 104-113, 2012
12012
Модели и целевые показатели учебного процесса в автоматизированных обучающих системах
АА Стенин, ЮА Тимошин, НИ Домаскина, ИП Шалабай, ОА Стенін, ...
Системні технології, 2006
12006
Концепция и особенности распределенной СУБД GLOBALSTORAGE
ЮА Тимошин, АА Орленко, НИ Киричек, НС Ружевский
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет …, 0
1
Walsh Functions in Linear-Quadratic Optimization Problems of Linear Nonstationary Systems
IGD . Alexander A. Stenin, Yuriy A. Timoshin
Journal of Automation and Information Sciences 51 (8), 43-57, 2020
2020
ФУНКЦІЇ УОЛША В ЛІНІЙНО-КВАДРАТИЧНИХ ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ
ИГД А.А. Стенин, Ю.А Тимошин
международный научно-технический журнал "Проблемы управления и информатики …, 2019
2019
Native promises vs Bluebird promises in NODE.JS
BVB Y.A.Timoshin
Адаптивні системи автоматичного управління 2, 40-47, 2019
2019
Система виявлення та розпізнавання рухомих об’єктів з використанням технічного зору робота
ССГ Тимошин Ю.А.
Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych …, 2019
2019
Особливості застосування БПЛА в системах спостереження
РПШ Ю.А. Тимошин
Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych …, 2019
2019
Optimal control of Autonomous Underwater Vehicles on the basis of predictive models
ASS A.A.Stenin,V.P.Pasko, Yu.A.Timoshin, V.N.Ignatenko
Адаптивные системы автоматического управления 1 (№34(2019)), 130-137, 2019
2019
Ситуационное планирование и оперативная корректировка маршрута автономного роботизированного подводного аппарата (АРПА)
АИ Михалёв, АА Стенин, ВП Пасько, АС Стенин, ЮА Тимошин
Системні технології, 3-11, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20