Тимошин, Юрий Афанасьевич, Тимошин, Ю А, Timoshin, Yu, Tymoshyn, Yurii, Yu.A.,Timoshin
Тимошин, Юрий Афанасьевич, Тимошин, Ю А, Timoshin, Yu, Tymoshyn, Yurii, Yu.A.,Timoshin
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Латентно-семантический метод извлечения информации из интернет ресурсов
АА Стенин, ЮА Тимошин, ЕЮ Мелкумян, ВВ Курбанов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 19, 2013
102013
Розвиток інтегрованих інформаційних систем у вищих закладах освіти України
В Галаган, Я Кисельов, Ю Тимошин
Вища освіта України, 26-33, 2002
92002
Ефективне застосування технології віртуалізації для підвищення роботи ІТ інфраструктури
СГ Стіренко, ЮА Тимошин
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 4 (28), 120-124, 2009
72009
інші–К
ВІ Тимофєєв, ЮА Тимошин, ВП Ярченко, ТГ Шемседінов
НТУУ «КПІ», № держреєстрації 0104U005967, Заключний звіт по темі ІТ/550 …, 0
7
Технология распределенной обработки данных и приложений с использованием динамически интерпретируемых метамоделей
ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, ВП Ярченко, АИ Мороз, ТГ Шемседінов, ...
НТУУ" КПІ", 2014
62014
Метод динамической интерпретации метамоделей в разработке прикладных информационных систем
АА Стенин, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов
Материалы международной научно-практической конференции ‘’Академическая …, 2012
52012
Розробка фiзичних i логiчних метрик в задачi багатокритерiальної оптимiзацiї iнформацiйного навантаження при структуризацiї корпоративного центру даних
ОА Стенiн, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, СО Шуст
Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник “Адаптивнi системи автоматичного …, 2009
42009
Архитектура систем обработки и архивации библиотечного контента в генерогенной среде ВУЗ
ВІ Тимофєєв, ЮА Тимошин, ВП Ярченко, СО Шуст
Інформаційні технології в освіті, 41-48, 2009
32009
Прикладная виртуальная машина
АА Стенин, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, НВ Маленко, ОА Стенін, ...
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (23), 100-107, 2013
2*2013
О функциональности базы знаний по анализу и обработке лингвистической информации
АА Стенин, ЮА Тимошин, ВГ Галаган, ВП Ярченко, ОА Стенін, ...
Адаптивнi системи автоматичного управлiння 2 (21(41)), 122-130, 2012
22012
О метриках для базы знаний лингвистического анализа
АА Стенин, ЮА Тимошин, ММ Ткач, ТГ Шемсединов
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (21(41)), 104-113, 2012
12012
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХОВИЩ «ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ» ВНЗ
ВІ Тимофєєв, ЮА Тимошин, ВП Ярченко, ТГ Шемседінов
12010
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХОВИЩ «ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ» ВНЗ
ВІ Тимофєєв, ЮА Тимошин, ВП Ярченко, ТГ Шемседінов
12010
Модели и целевые показатели учебного процесса в автоматизированных обучающих системах
АА Стенин, ЮА Тимошин, НИ Домаскина, ИП Шалабай, ОА Стенін, ...
Системні технології, 2006
12006
Концепция и особенности распределенной СУБД GLOBALSTORAGE
ЮА Тимошин, АА Орленко, НИ Киричек, НС Ружевский
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет …, 0
1
Walsh Functions in Linear-Quadratic Optimization Problems of Linear Nonstationary Systems
IGD . Alexander A. Stenin, Yuriy A. Timoshin
Journal of Automation and Information Sciences 51 (8), 43-57, 2020
2020
ФУНКЦІЇ УОЛША В ЛІНІЙНО-КВАДРАТИЧНИХ ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ
ИГД А.А. Стенин, Ю.А Тимошин
международный научно-технический журнал "Проблемы управления и информатики …, 2019
2019
Native promises vs Bluebird promises in NODE.JS
BVB Y.A.Timoshin
Адаптивні системи автоматичного управління 2, 40-47, 2019
2019
Система виявлення та розпізнавання рухомих об’єктів з використанням технічного зору робота
ССГ Тимошин Ю.А.
Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych …, 2019
2019
Особливості застосування БПЛА в системах спостереження
РПШ Ю.А. Тимошин
Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20