Підписатись
Тимошин, Юрий Афанасьевич, Тимошин, Ю А, Timoshin, Yu, Tymoshyn, Yurii, Yu.A.,Timoshin
Тимошин, Юрий Афанасьевич, Тимошин, Ю А, Timoshin, Yu, Tymoshyn, Yurii, Yu.A.,Timoshin
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток інтегрованих інформаційних систем у вищих закладах освіти України
В Галаган, Я Кисельов, Ю Тимошин
Вища освіта України, 26-33, 2002
132002
Латентно-семантический метод извлечения информации из интернет ресурсов
АА Стенин, ЮА Тимошин, ЕЮ Мелкумян, ВВ Курбанов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (9 (64)), 19-22, 2013
102013
Технология распределенной обработки данных и приложений с использованием динамически интерпретируемых метамоделей
ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, ВП Ярченко, АИ Мороз, ТГ Шемседінов, ...
НТУУ" КПІ", 2014
72014
інші–К
ВІ Тимофєєв, ЮА Тимошин, ВП Ярченко, ТГ Шемседінов
НТУУ «КПІ», № держреєстрації 0104U005967, Заключний звіт по темі ІТ/550 …, 0
7
Ефективне застосування технології віртуалізації для підвищення роботи ІТ інфраструктури
СГ Стіренко, ЮА Тимошин
Problems of Informatization and Management 4 (28), 120-124, 2009
62009
Метод динамической интерпретации метамоделей в разработке прикладных информационных систем
АА Стенин, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов
Материалы международной научно-практической конференции “Академическая наука …, 2012
52012
Розробка фiзичних i логiчних метрик в задачi багатокритерiальної оптимiзацiї iнформацiйного навантаження при структуризацiї корпоративного центру даних
ОА Стенiн, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, СО Шуст
Стенiн ОА, Тимошин ЮА, Шемсединов ТГ, Шуст СО Адаптивнi системи …, 2009
52009
Архітектура систем обробки та архівації бібліотечного контенту в гетерогенному середовищі ВНЗ
VI Timofeev, UA Timoshin, VP Yarchenko, SA Shust
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 041-048, 2009
32009
Прикладная виртуальная машина
АА Стенин, ЮА Тимошин, ТГ Шемсединов, НВ Маленко, ОА Стенін, ...
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (23), 100-107, 2013
2*2013
О функциональности базы знаний по анализу и обработке лингвистической информации
АА Стенин, ЮА Тимошин, ВГ Галаган, ВП Ярченко, ОА Стенін, ...
Адаптивнi системи автоматичного управлiння 2 (21(41)), 122-130, 2012
22012
Модели и целевые показатели учебного процесса в автоматизированных обучающих системах
АА Стенин, ЮА Тимошин, НИ Домаскина, ИП Шалабай, ОА Стенін, ...
Системні технології, 2006
22006
Алгоритм розпізнавання обличчя людей на базі згорткової нейронної мережі
ЮА Тимошин, СП Орленко
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (32), 166-173, 2018
12018
О метриках для базы знаний лингвистического анализа
АА Стенин, ЮА Тимошин, ММ Ткач, ТГ Шемсединов
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (21(41)), 104-113, 2012
12012
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХОВИЩ «ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ» ВНЗ
V Timofeev, Y Timoshin, V Yarchenko, T Shemsedinov
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 179-184, 2010
12010
Концепция и особенности распределенной СУБД GLOBALSTORAGE
ЮА Тимошин, АА Орленко, НИ Киричек, НС Ружевский
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет …, 0
1
Intelligent management of a group of underwater transport robots using a robot-coordinator
MS Y. Timoshin
Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of …, 2022
2022
Intellectual control system for a group of mobile robots
MAS Y.A.Timoshin
Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of …, 2021
2021
Walsh Functions in Linear-Quadratic Optimization Problems of Linear Nonstationary Systems
IGD . Alexander A. Stenin, Yuriy A. Timoshin
Journal of Automation and Information Sciences 51 (8), 43-57, 2020
2020
ФУНКЦІЇ УОЛША В ЛІНІЙНО-КВАДРАТИЧНИХ ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ
ИГД А.А. Стенин, Ю.А Тимошин
международный научно-технический журнал "Проблемы управления и информатики …, 2019
2019
Native promises vs Bluebird promises in NODE.JS
BVB Y.A.Timoshin
Адаптивні системи автоматичного управління 2, 40-47, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20