Follow
Ольга Суханова
Ольга Суханова
Національний університет охорони здоров'я Україниа академія імені П. Л .Шупика
Verified email at nmapo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ SMART-СТРАТЕГІЇ В РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ОВС О.О. Суханова, О.М. Шевцова, Я.О. Шевченко, А.С. Фещенко, Т.Ю ...
Медична інформатика та інженерія, 41-46, 2017
42017
Logics and basic principles for evaluation of quality of doctors’ continuing professional development using the electronic portfolio
O Sukhanova
Regional innovations (France). Medical Science., 11-14, 2021
32021
Кластеризація функціональних станів організму. Пілотне дослідження
ООС О. П. Мінцер, В. П. Карленко, Я. О. Шевченко
Медична інформатика та інженерія, 4-13, 2021
2*2021
Мобільне навчання лікарів і провізорів: зміни траєкторії навчання (методичні рекомендації)
ОП Мінцер, ОО Суханова, ОМ Шевцова, ПП Ганинець, СП Кошова
НМАПО імені ПЛ Шупика, м. Київ, 2020
22020
Комплексне оцінювання компетентностей, знань і вмінь лікаря в процесі безперервного професійного розвитку. проблеми ресертифікації
ОП Мінцер, ПП Ганинець, ОО Суханова
НМАПО імені ПЛ Шупика, м. Київ, 2019
22019
Cистемна біомедицина як основа персоналізованої та прецизійної медицини
О Мінцер, Л Бабінцева, С Мохначов, О Суханова
Медична інформатика та інженерія, 2023
12023
Інформаційна асиметрія як джерело помилок у телепедіатрії
О Мінцер, С Мохначов, О Суханова
Український Медичний Часопис, 2023
12023
ЛОГІКА КОНКОРДАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ У ПОРТФОЛІО ЛІКАРЯ
ОП Мінцер, ЛЮ Бабінцева, ОО Суханова
12022
ІНФОРМАТИКА ТА КІБЕРНЕТИКА Уніфікована освітня програма в галузях знань 22" Охорона здоров’я" та 09" Біологія"(Частина 2)
ОП Мінцер, ЛЮ Бабінцева, ОО Суханова, СІ Мохначов, ЮВ Вороненко, ...
12022
КІЛЬКІСНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ЛІКАРІВ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРТФОЛІО
ОО Суханова
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ, 2020
12020
ЛОГІКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ЛІКАРІВ У МЕХАНІЗМІ ПОРТФОЛІО
СОО Бабінцева Л.Ю.
матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (10-11 квітня 2019 …, 2019
12019
Підвищення валідності портфоліо лікаря–проблеми кількісної ідентифікації стану пацієнтів при патоморфологічних дослідженнях
ОП Мінцер, ЛЮ Бабінцева, ОО Дядик, ОО Суханова
12018
Ефективність технології організації цифрових навчальних аудиторій
ОО Дядик, ЗВ Сміла, ОО Суханова, АВ Григоровська
Медична інформатика та інженерія, 66-70, 2018
12018
Обґрунтування структури портфоліо лікаря під час безперервної медичної освіти
ЛЮ Бабінцева, ОО Суханова
12018
Обгрунтування структури портфоліо лікаря під час післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку лікаря
СОО Бабінцева Л.Ю.
Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2018
12018
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО–ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
ОО СУХАНОВА
2023
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ЛВ Ткачук, ВГ Боженко, ОВ Кузнєцова, ОО Суханова, ВБ Бабій, ...
Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022
2022
LOGICS AND BASIC PRINCIPLES FOR EVALUATION OF QUALITY OF DOCTORS’CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT USING THE ELECTRONIC PORTFOLIO
ОО Суханова
2021
Logics and basic principles for evaluation of quality of doctors’ continuing professional development using the electronic portfolio.
S Olga
Regional innovations (France). Medical Science., 11-14, 2021
2021
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF COMPETENCE, KNOWLEDGE AND ABILITY OF THE DOCTOR IN THE PROCESS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT. RESERTIFICATION PROBLEMS
ОП Мінцер, ПП Ганинець, ОО Суханова
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20