Збаравська Леся Юріївна, Збаравська Л.Ю., Збаравская Л.Ю., Zbaravska L.
Збаравська Леся Юріївна, Збаравська Л.Ю., Збаравская Л.Ю., Zbaravska L.
Подільський державний аграрно-технічний університет
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням
ЛЮ Збаравська
Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2010
142010
Профессиональная направленность в лекционном курсе физики для студентов по направлению подготовки" Транспортные технологии"
ІМ Бендера, ЛЮ Збаравська, ТД Гуцол, ТП Дудар
Вiсник СевНТУ, 133-137, 2011
92011
Реалізація принципів фундаментальної та професійної спрямованості як методологічна основа концепції навчання фізики в аграрно-технічному навчальному закладі
ЛЮ Збаравська
Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки, 36-40, 2011
82011
Професійно-педагогічна підготовка інженерів-педагогів в аграрному вузі
ОП Ляска
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
72014
Підвищення фахових знань студентів за допомогою використання міжпредметних зв’язків та прикладних фізичних завдань
ЛЮ Збаравська, ТД Гуцол, ВА Мельник
Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, 230-237, 2014
62014
Фізика в системі підготовки майбутніх агроінженерів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян, МВ Торчук, ЖА Задорожна
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
52017
Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва
АБ Зуєва
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
52013
Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів аграрно-технічних університетів: ав-тореф
ЛЮ Збаравська
«Теорія і методика навчання (фізика)»/ЛЮ Збаравська, 2010
52010
Лабораторний практикум з фізики: метод. вказівки
ЛЮ Збаравська
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2009
52009
Професійно спрямовані завдання-як засіб формування пізнавального інтересу у процесі вивчення фізики в аграрно-технічному начальному закладі
ЛЮ Збаравська, ЖА Задорожна, СБ Слободян, МВ Торчук
НПУ імені МП Драгоманова, 2014
42014
Технологія підготовки керівника до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти
ВК Мельник
Педагогічний альманах.: зб. наук. пр., 234-239, 2011
42011
Науково-методичне забезпечення якості професійної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів в інституті післядипломної педагогічної освіти
ВК Мельник
Науковий журнал" Нова педагогічна думка", 2010
42010
Професійно спрямована орієнтація навчання фізиці студентів аграрно-технічних університетів
ПС Атаманчук, МВ Торчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
32011
Формування професійно спрямованих умінь студентів під час виконання лабораторного практикуму з фізики для студентів аграрно-технічних університетів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян, МВ Торчук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
32011
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ В ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯХ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ ПІДГОТОВКИ
ЖА Задорожна
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2008
32008
Створення та використання підручників нового типу з фізики у вищих навчальних закладах
ЛЮ Збаравська
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2007
32007
Управлінська підготовка керівника навчального закладу в системі підвищення кваліфікації
ВК Мельник
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.-2003.-Вип 1, 162-169, 0
3
Наскрізна підготовка у формуванні фахової компетентності для майбутніх агроінженерів
ІМ Бендера, ВІ Дуганець, ЛЮ Збаравська, ОП Ляска
Физико-математическое образование, 2017
22017
Фахова спрямованість в лекційному курсі фізики для студентів аграрно-технічних університетів
ЛЮ Збаравська, СБ Слободян
Кам’янець-Подільський, 2014
22014
Определение параметров электромагнитных видеоимпульсов для увеличения иммуноглобулинов в молозиве коров
МВ Торчук
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в …, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20