Тамара Іщенко, Tamara Ishchenko, Тамара Ищенко
Тамара Іщенко, Tamara Ishchenko, Тамара Ищенко
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комунікативно-прагматичні норми наукових текстів англійської фахової мови спорту
Т Іщенко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 2 (12), 223-226, 2016
12016
Деякі особливості перекладу фахових текстів спорту
ТВ Іщенко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)., 354-359, 2014
12014
Типові помилки при перекладі фахових текстів спорту
ТВ Іщенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія., 41-45, 2014
12014
Теоретичні основи педагогічної діагностики у вищій військової школі
ТВ Іщенко, ОА Дука
Вісник Національного університету оборони України, 66-71, 2013
12013
Досвід лінгвістичного аналізу ділового тексту: комунікативно-прагматичні норми та переклад
Т Іщенко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство), 138-142, 2015
2015
Англійська фахова мова спорту: когнітивний та перекладацький аспекти
ТВ Іщенко, ТВ Ищенко
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014
2014
Опыт лингвистического анализа научного текста: коммуникативно- прагматические нормы и перевод
ТВ Ищенко
Проблемы межкультурной коммуникации в современном обществе: международный …, 2014
2014
Деякі особливості перекладу фахових текстів спортивної тематики
ТВ Іщенко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля., 2014
2014
Тести з практики письмового перекладу. Посібник
НІ Папсуєва, ТВ Іщенко, БМ С., МТ І.
ANU, 2013
2013
Науково-технічний різновид фахової мови спорту: комунікативно-прагматичні норми та переклад.
ТВ Іщенко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)., 305-308, 2013
2013
English Speaking Communicative Strategies
T Ishchenko, V Kalinichenko
ANU, 2012
2012
Специфіка дискурсу спорту
ТВ Іщенко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 476-480., 476-480., 2012
2012
Комунікативні аспекти англійської фахової мови спорту
ТВ Іщенко
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана …, 2011
2011
Термін та термінологія як об'єкти лінгвістичних досліджень.
ТВ Іщенко
Збірник наукових праць. «Людина. Комп’ютер,Комунікація», 123-127, 2010
2010
Англійська спортивна ідіоматика: вихід за межі фахової мови
ТВ Іщенко
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні …, 2010
2010
Концепт «спорт» в концептосфері англійської мови
ТВ Іщенко
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні …, 2010
2010
Лексико-семантичні особливості фахової мови спорту.
Т Іщенко
Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми …, 2009
2009
Усний переклад. Практикум
НМ Петренко, ТВ Іщенко, АВ Ракша
ANU, 2007
2007
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ
ВС Івашковський, ТВ Іщенко
Редакційна колегія, 134, 0
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ
ДЮ Глазков, ТВ Іщенко
Редакційна колегія, 125, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20