Тамара Іщенко, Tamara Ishchenko, Тамара Ищенко
Тамара Іщенко, Tamara Ishchenko, Тамара Ищенко
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Комунікативно-прагматичні норми наукових текстів англійської фахової мови спорту
Т Іщенко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 2 (12), 223-226, 2016
12016
Деякі особливості перекладу фахових текстів спорту
ТВ Іщенко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)., 354-359, 2014
12014
Типові помилки при перекладі фахових текстів спорту
ТВ Іщенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія., 41-45, 2014
12014
Досвід лінгвістичного аналізу ділового тексту: комунікативно-прагматичні норми та переклад
Т Іщенко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство), 138-142, 2015
2015
Англійська фахова мова спорту: когнітивний та перекладацький аспекти
ТВ Іщенко, ТВ Ищенко
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014
2014
Опыт лингвистического анализа научного текста: коммуникативно- прагматические нормы и перевод
ТВ Ищенко
Проблемы межкультурной коммуникации в современном обществе: международный …, 2014
2014
Деякі особливості перекладу фахових текстів спортивної тематики
ТВ Іщенко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля., 2014
2014
Тести з практики письмового перекладу. Посібник
НІ Папсуєва, ТВ Іщенко, БМ С., МТ І.
ANU, 2013
2013
Науково-технічний різновид фахової мови спорту: комунікативно-прагматичні норми та переклад.
ТВ Іщенко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)., 305-308, 2013
2013
English Speaking Communicative Strategies
T Ishchenko, V Kalinichenko
ANU, 2012
2012
Специфіка дискурсу спорту
ТВ Іщенко
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 476-480., 476-480., 2012
2012
Комунікативні аспекти англійської фахової мови спорту
ТВ Іщенко
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана …, 2011
2011
Термін та термінологія як об'єкти лінгвістичних досліджень.
ТВ Іщенко
Збірник наукових праць. «Людина. Комп’ютер,Комунікація», 123-127, 2010
2010
Англійська спортивна ідіоматика: вихід за межі фахової мови
ТВ Іщенко
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні …, 2010
2010
Концепт «спорт» в концептосфері англійської мови
ТВ Іщенко
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні …, 2010
2010
Лексико-семантичні особливості фахової мови спорту.
Т Іщенко
Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми …, 2009
2009
Усний переклад. Практикум
НМ Петренко, ТВ Іщенко, АВ Ракша
ANU, 2007
2007
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
КЛ Украінцева, ЯО Сєріков, ВТ Семенов, ТВ Іщенко, ВВ Малишева, ...
Комунальне господарство міст, 414-419, 0
Наші автори
Л Айзенбарт, В Барчук, С Гірняк, І Гоцинець, Г Дидик-Меуш, З Михайло, ...
СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ СПОРТУ
ТВ ІЩЕНКО
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20