Зоря Олексій Петрович
Зоря Олексій Петрович
Полтавська державна аграрна академія
Verified email at pdaa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова стратегія у системі управління підприємством
ВІ Аранчій, ОП Зоря
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 156-159, 2010
492010
Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств
ВІ Аранчій, ОП Зоря, ІІ Петренко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 120-124, 2011
232011
Страховий ринок України: стан, проблеми та перспективні напрями розвитку
ОП Зоря, СП Зоря
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 12-15, 2013
142013
Формування фінансової стратегії підприємства та її значення у конкурентному ринковому середовищі
ПМ Макаренко, ВІ Аранчій, ОП Зоря, ЮП Лашко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип 1 (4), 2012
122012
Сучасні аспекти підвищення ефективності виробництва плодоовочевої продукції
ОП Зоря
Вісник Харківського технічного університету сільського господарства …, 0
7
Розробка стратегії розвитку галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах
ОП Зоря
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії/Серія «Економічні …, 0
4
Необхідність і значення економічного регулювання аграрного виробництва
ВІ Аранчій, ОП Зоря, АА Пісоцький
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 140-142, 2012
32012
МАРКЕТИНҐОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
ОП Зоря
ЕКОНОМІКА, 143, 2010
32010
Стратегічні напрями розвитку тваринництва в Полтавській області
ВІ Аранчій, ДС Аранчій, ОП Зоря
Технологический аудит и резервы производства 1 (1), 46-48, 2011
22011
Маркетингові аспекти підвищення ефективності виробництва плодоовочевої продукції
ОП Зоря
Автореф. дис. к. е. н./Дніпропетровський державний аграрний університет …, 2009
22009
Фінанси, гроші і кредит
ІС Борисова, ОП Зоря
Полтава: РВВ ПДАА, 2011
12011
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 22 травня 2019 року
ЛМ Березіна, АВ Резнік, МС Кафлик, КП Костогриз, МІ Кулик, ...
2019
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 16–17 травня 2019 р.
ЛМ Березіна, НВ Волкова, ОД Дивнич, ОВ Калініченко, ІГ Миколенко, ...
Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2019
2019
Рівень ресурсного потенціалу і ефективності господарювання та чинники їх впливу на формування стратегії розвитку аграрних підприємств.
ВІ Аранчій, ОП Зоря, ОА Різниченко
ХНТУСГ, 2019
2019
Рівень та динаміка економічного розвитку аграрних підприємств України у контексті реалізації прийнятих ними стратегій
ОП Зоря, АП Зоря
2019
Теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку аграрних підприємств
ОП Зоря
Інфраструктура ринку, 171-177, 2019
2019
Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних екосистем
ІО Яснолоб, ТО Чайка, ОП Зоря, НВ Дем’яненко
2019
Інституціональні засади формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на мікро-та макрорівні
ОП Зоря, ТС Галінська, ТТ Голбан
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Особливості оцінки енергетичного потенціалу сільських територій
ІО Яснолоб, ТО Чайка, ОП Зоря
2019
Концептуальні засади соціально-економічного розвитку сільських територій
ІО Яснолоб, ЯВ Радіонова, ОП Зоря, НВ Дем’яненко
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20