Проблеми і перспективи економіки та управління
Проблеми і перспективи економіки та управління
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
TitleCited byYear
The scientific approach to the identification of the essence of the category, infrastructure”
M Dubyna
Проблеми і перспективи економіки та управління, 31-36, 2015
72015
Тенденції та перспективи розвитку фармацевтичного ринку
НI Гавриленко, ЯВ Кулич
Проблеми і перспективи економіки та управління, 69-76, 2015
32015
Реалії та перспективи інтелектуального бізнесу в україні
НВ Гунчак
Проблеми і перспективи економіки та управління, 77-81, 2015
32015
Закони термодинаміки у дослідженні процесів функціонування фінансового сектору економіки
ЮМ Коваленко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 124-131, 2015
22015
Motor insurance fraud and its impact on the insurer's financial security
H Kravchuk, L Sokil
Проблеми і перспективи економіки та управління, 148-154, 2015
12015
Використання ощадливого виробництва в системі TQM підприємства у нестабільних ринкових умовах
СМ Бондаренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 2015
12015
Розвиток сфер роздрібної торгівлі, експорту та імпорту взуття в Україні у 2011–2014 рр.: аналіз динаміки
МІ Скрипник, МС Амбарчян
Проблеми і перспективи економіки та управління, 2015
12015
Методичні підходи до визначення ефективності інституціональних змін державного регулювання розвитку корпоративних структур
ЛД Оліфіренко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 205-213, 2015
12015
Ризики автоматизації бухгалтерського обліку
ВВ Муравський, НГ Хома
Проблеми і перспективи економіки та управління, 185-190, 2015
12015
Організаційно-економічні засади реформування міського пасажирського транспорту
ВП Ільчук, АВ Базилюк, ІО Хоменко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 42-49, 2015
12015
Cучасні методологічні концепції дослідження продовольчої безпеки україни
ОО Зеленська, СМ Зеленський, НО Алєшугіна
Проблеми і перспективи економіки та управління, 37-41, 2015
2015
Подійний туризм–важлива складова індустрії гостинності міста чернігова
БФ Атрощенко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 111-116, 2015
2015
Інформаційне забезпечення фінансів підприємства
ПІ Мельник
Проблеми і перспективи економіки та управління, 132-143, 2015
2015
Удосконалення програмно-цільового методу регулювання вищої освіти
ІІ Кичко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 50-55, 2015
2015
Зв’язки з громадськістю в системі державного управління як фактор публічності влади
ІМ Олійченко, МЮ Дітковська, ЮД Юрченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 198-204, 2015
2015
Переваги використання автоматизованої інформаційно-облікової системи у контексті функціонування інтегрованої системи господарського обліку
АО Пашніна
Проблеми і перспективи економіки та управління, 191-197, 2015
2015
Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства
ЮП Харченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 214-221, 2015
2015
Організаційно-економічні проблеми функціонування підприємств на ринку корпоративного контролю
ОІ Зайцева
Проблеми і перспективи економіки та управління, 21-25, 2015
2015
Проблеми і перспективи економіки
Проблеми і перспективи економіки, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19