Ларка Людмила Сергеевна, код ORCID: 0000-0002-8184-5464
Ларка Людмила Сергеевна, код ORCID: 0000-0002-8184-5464
НТУ "ХПИ", кафедра экономики и маркетига
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бізнес-планування в системі економічного управління підприємством
ЛС Ларка, КП Нелюб
НТУ" ХПІ", 2016
72016
Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору
ЛС Ларка, НМ Донець, МО Сіренко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
62013
Обґрунтування господарських рішень, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2017
42017
Організація ризик-аудиту господарської діяльності підприємства
ЛС Ларка, ОВ Шкрьогал
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Організація інформаційного забезпечення маркетингових досліджень
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
42011
Економічна безпека як індикатор якості економічного управління підприємством
ЛС Ларка, АО Маркіна, АС Мещерякова
НТУ" ХПІ", 2018
32018
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Статистична обробка інформації в науках про Землю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за …
ДС Косяк
22019
Обґрунтування інноваційних та інвестиційних проектів підприємства за умов ризику
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Соціальний аспект демографічної політики України
ЛС Ларка, КП Нелюб
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Засоби забезпечення раціонального асортименту продукції
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 80-89, 2014
22014
Дослідження ринку інформаційних технологій для управління проектами
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Економічний порядок підприємства та інструменти його підтримування
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Управління грошовими потоками як складова економічного управління підприємством
АО Маркіна, ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Структуризація проектів як інструмент удосконалення інноваційної діяльності підприємства
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Система бюджетного управління на підприємстві
ЛС Ларка, ОВ Бебешко
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Напрями дослідження кон'юнктури ринку
ЛС Ларка, АФ Кузнецова
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Управління конкурентоспроможністю підприємства
ОВ Жабська, ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Особливості проведення маркетингових досліджень конкурентного середовища підприємства
ЛС Ларка, ОВ Жабська
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Принципи формування державних соціальних стандартів і нормативів
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Особливості вибору методичних положень щодо дослідження попиту споживачів продукції
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 193-199, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20