Ларка Людмила Сергеевна, код ORCID: 0000-0002-8184-5464
Ларка Людмила Сергеевна, код ORCID: 0000-0002-8184-5464
НТУ "ХПИ", кафедра экономики и маркетига
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бізнес-планування в системі економічного управління підприємством
ЛС Ларка, КП Нелюб
НТУ" ХПІ", 2016
132016
Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору
ЛС Ларка, НМ Донець, МО Сіренко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
92013
Обґрунтування господарських рішень, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2017
72017
Організація інформаційного забезпечення маркетингових досліджень
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
52011
Економічна безпека як індикатор якості економічного управління підприємством
ЛС Ларка, АО Маркіна, АС Мещерякова
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Організація ризик-аудиту господарської діяльності підприємства
ЛС Ларка, ОВ Шкрьогал
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Обґрунтування інноваційних та інвестиційних проектів підприємства за умов ризику
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2017
32017
Економічний порядок підприємства та інструменти його підтримування
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Соціальний аспект демографічної політики України
ЛС Ларка, КП Нелюб
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Особливості вибору методичних положень щодо дослідження попиту споживачів продукції
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 193-199, 2014
22014
Засоби забезпечення раціонального асортименту продукції
АІ Яковлєв, ЛС Ларка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 80-89, 2014
22014
Дослідження ринку інформаційних технологій для управління проектами
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2013
22013
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Теплові двигуни самохідних машин “для студентів напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” денної і заочної …
ІП Ріло, ОА Колесник
22010
Формування конкурентних переваг підприємства в умовах адаптації до екзогенних змін
ЛО Масюкова, ЛС Ларка
Національний фармацевтичний університет, 2019
12019
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
12019
Управління потенціалом як складова економічного управління підприємством
АК Товкайло, ЛС Ларка
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Управління грошовими потоками як складова економічного управління підприємством
АО Маркіна, ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
12018
Структуризація проектів як інструмент удосконалення інноваційної діяльності підприємства
ЛС Ларка
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Система бюджетного управління на підприємстві
ЛС Ларка, ОВ Бебешко
НТУ" ХПІ", 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20