Ногас Анжела Олександрівна
Ногас Анжела Олександрівна
Доцент кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, НУВГП
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
14*2016
Фізична реабілітація при множинних захворюваннях: навч.-метод. посіб.
АО Ногас, ІМ Григус
Рівне:[б. в.], 2007
112007
Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів
АО Ногас
Львів. держ. ун-т фіз. культури.-Львів, 2009
92009
Методика лікувальної фізичної культури при туберкульозі легень
АО Ногас
Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної …, 2007
62007
Improvement of Life Quality of the Patients with Rheumatoid Arthritis with Help of Physical Activity
NA Grygus I.
Journal of Health Sciences (J of H Ss), 97-104, 2013
52013
Фізична реабілітація хворих на туберкульоз легенів в умовах стаціонару
АО Ногас
42009
Застосування УВЧ-терапії при реабілітації хворих на туберкульоз легенів
АО Ногас
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура., 35–38, 2008
3*2008
Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis.
PL Nogas Angela, Grygus Igor
Journal of Education, Health and Sport., 184-194, 2016
1*2016
Ревматоїдний артрит–сучасний стан проблеми
АО Ногас
Physical education, sport and health culture in modern society, 298-301, 2013
12013
ЛФК в комплексній фізичній реабілітації хворих на туберкульоз легенів
АО Ногас
01 ПЕДАГОГІКА, 76, 2012
12012
Поліпшення загальної якості життя хворих на туберкульоз легенів за допомогою фізичної реабілітації в умовах стаціонару
АО Ногас
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
12009
Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Біохімія фізичних вправ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю …
АО Ногас, ОБ Андреєва
2019
Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія …
АО Ногас
2019
Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів (укр.) Physical therapy in diseases of internal organs (en.)
АО Ногас
2019
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ THEORETICAL SUBSTANTIATION OF APPLICATION OF MEANS OF PHYSICAL REHABILITATION …
І Григус, А Ногас, В Березюк
Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини …, 2019
2019
Освітньо-професійна програма" Фізична терапія, ерготерапія" першого рівня вищої освіти за спецальністю 227" Фізична терапія, ерготерапія". Галузь знань 22" Охорона здоров’я …
ІМ Григус, АО Ногас
2018
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ MODERN VIEWS ON APPLICATION OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC GASTRITIS
АО Ногас, Н Швед
Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини …, 2018
2018
Вплив фізичної реабілітації на якість життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ІМ Григус, НЄ Нестерчук, АО Ногас, ЛЛ Примачок, ІВ Захарченко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 70-74, 2018
2018
Робоча програма «Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the …
АО Ногас
2018
Робоча програма «Фізична реабілітація в ревматології» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Program of the Discipline PHYSICAL …
АО Ногас
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20