Руслан Острога
Руслан Острога
Сумский государственный университет, Факультет технических систем и
Подтвержден адрес электронной почты в домене pohnp.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кінетика капсулювання гранульованих мінеральних добрив органічною оболонкою
РО Острога
НТУ" ХПІ", 2014
62014
Investigation of the kinetic laws affecting the organic suspension granulation in the fluidized bed
R Ostroha, M Yukhymenko, S Yakushko, A Artyukhov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-10, 2017
52017
Капсулювання азотовмісних добрив суспензією курячого посліду в апараті киплячого шару
РО Острога, МП Юхименко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-15, 2014
42014
Капсулювання азотовмісних добрив суспензією курячого посліду в апараті киплячого шару
РО Острога, МП Юхименко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-15, 2014
42014
Капсулювання азотовмісних добрив суспензією курячого посліду в апараті киплячого шару
РО Острога, МП Юхименко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-15, 2014
42014
Режимні параметри процесу капсулювання мінеральних добрив органічною оболонкою
РО Острога, МП Юхименко
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 56-60, 2013
42013
Особливості процесу капсулювання мінеральних добрив органічною оболонкою
РО Острога, МП Юхименко
Сумський державний університет, 2014
22014
Процес покриття гранул мінеральних добрив органічною суспензією
РО Острога
Сумський державний університет, 2014
12014
Підвищення ефективності грануляторів і сушарок з активними гідродинамічними режимами для отримання, модифікації і капсулювання добрив
АЄ Артюхов, АВ Іванія, НО Артюхова, РО Острога
Сумський державний університет, 2018
2018
Розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв для нафтогазового обладнання. Передпроектна підготовка
ОО Ляпощенко, ММ Демяненко, ОВ Литвиненко, ВО Іванов, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
The mineral fertilizer granules encapsulating in a multistage shelf apparatus
RO Ostroha, SP Shevets
Sumy State University, 2016
2016
Енергозберігаючі та екологічно безпечні технології виробництва гранульованих мінеральних добрив пролонгованої дії
РО Острога, АТ Оладеле
Сумський державний університет, 2016
2016
Кінетика гранулювання органічних суспензій
РО Острога, СП Шевець
Сумський державний університет, 2016
2016
Застосування добрив на органічній основі для вирощування екологічно чистих продуктів
АО Ільченко, РО Острога
Сумський державний університет, 2015
2015
Nitrogen fertilizers capsulation with chicken manure suspension in the fluidized bed device
РО Острога, МП Юхименко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (6 (68)), 11-15, 2014
2014
Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та високотурбулізованими одно та двофазними потоками
ВІ Склабінський, ОО Ляпощенко, АЄ Артюхов, СМ Яхненко, ...
СумДУ, 2014
2014
Кінетика теплообміну під час капсулювання мінеральних гранул суспензією курячого посліду в апараті киплячого шару
РО Острога, МП Юхименко, СМ Яхненко, А Джаваїд
Сумський державний університет, 2014
2014
Розробка та дослідження високоефективних апаратів для процесів масообміну, кристалізації та класифікації
ВЯ Стороженко, СВ Шабрацький, МП Юхименко, РО Острога, ...
СумДУ, 2014
2014
Температурні режими процесу капсулювання мінеральних добрив органічною оболонкою
РО Острога, РА Острога, МП Юхименко, НП Юхименко
Сумський державний університет, 2013
2013
Отримання гранульованого органо-мінерального добрива пролонгованої дії
СІ Якушко, РО Острога
Видавництво СумДУ, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20