Черкасова Светлана Александровна (Cherkasova S.O., Черкасова С.А., Черкасова
Черкасова Светлана Александровна (Cherkasova S.O., Черкасова С.А., Черкасова
ОНПУ, ИБЭИТ, кафедра учета, анализа и аудита
Verified email at opu.ua
TitleCited byYear
Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління
СВ Філиппова, ЛО Волощук, СО Черкасова
Одеса: ФОП Бондаренко МО, 2015
22*2015
та механізми її регулювання: Монографія/СВ Філиппова, ЛО Волощук, ГА Смоквіна, СО Черкасова, НМ Сімакова; під ред
І трансформація промислового сектору економіки України
Одеса: ВМВ, 2009
19*2009
Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств
СО Черкасова
Економіка: реалії часу, 22-27, 2013
18*2013
Звітність підприємств:[навч.-метод. посібн. для студентів вищих навч. закл.]/СВ Філиппова, ЄІ Масленніков, ОВ Побережець, СО Черкасова
ЄІ Масленніков
Одеса: Прес-кур’єр 192, 2015
17*2015
Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності промислових підприємств як основні функції управління процесом її організаційно-економічного забезпечення
СВ Філиппова, СО Черкасова
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія…, 2010
14*2010
Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств
СВ Філиппова, СО Черкасова, СВ Филиппова, СА Черкасова
Економіка розвитку= Economics of Development, 87-93, 2013
62013
Багаторівнева система забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств
СВ Філіппова
Труды Одесского политехнического университета, 22, 2004
52004
Економічний інструментарій управлінського моніторингу процесу формування та забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства
СО Черкасова, СА Черкасова
42011
Багатофакторні моделі прогнозування банкрутства субєктів підприємництва
НС Артемонова, ОІ Продіус, СО Черкесова
Труды Одесского политехнического университета, 17, 2002
42002
Теоретико-методические основы мониторинга и оценивания управленческих компетенций в контексте обеспечения конкурентоспособности промышленного предприятия
СА Черкасова
FORMS OF SOCIAL COMMUNICATION IN THE DYNAMICS OF HUMAN SOCIETY DEVELOPMENT…, 2013
32013
Проблемні аспекти управління процесом зміцнення економічної безпеки підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності в умовах забезпечення сталого розвитку економіки України
СВ Філиппова, СО Черкасова
Економічні інновації, 198-205, 2013
32013
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти
ЄІ Масленніков, ЕА Кузнєцов, ЮМ Сафонов, СВ Філиппова
22016
Особливості формування та реалізації механізму управління процесом обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства
СО Черкасова
Наука й економіка, 72-79, 2014
22014
Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю промислових підприємств на засадах розвитку ключових компетенцій
СО Черкасова
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка…, 2010
22010
Обліково-аналітичне забезпечення механізму управління конкурентоспроможністю промислового підприємства
СО Черкасова
Економічний аналіз: зб. наук. пр./СО Черкасова.–Тернопіль, 513-517, 2010
22010
Проблемні питання визначення та класифікації конкурентних компетенцій промислових підприємств
СО Черкасова
Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: IIІ…, 0
2
Методичні засади управління процесом забезпечення інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки підприємств
СО Черкасова, АС Суховєєва
Молодий вчений, 1016-1021, 2018
12018
ОБЛІК, АУДИТ ТА АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ І РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
СО Черкасова, АГ Олексійчук
VII Міжнародна науково-практична конференція Проблеми ринку та розвитку…, 2016
12016
Стратегічні засади забезпечення конкурентоспроможності промислового виробництва в умовах глобалізації
СО Черкасова
Вінницький фінансово-економічний університет, 2007
12007
Концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств
СО Черкасова
Вісник НУВГП, 365-371, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20