Черкасова Світлана Олександрівна (Cherkasova Svitlana O., Черкасова С.А.)
Черкасова Світлана Олександрівна (Cherkasova Svitlana O., Черкасова С.А.)
ОНПУ, ІБЕІТ, кафедра обліку, аналізу і аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління: Монографія
СВ Філиппова, ЛО Волощук, СО Черкасова
Одеса: ФОП Бондаренко МО, 2015
41*2015
Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств
СО Черкасова
Економіка: реалії часу, 22-27, 2013
29*2013
Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності промислових підприємств як основні функції управління процесом її організаційно-економічного забезпечення
СВ Філиппова, СО Черкасова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 110-115, 2010
17*2010
Звітність підприємств:[навч.-метод. посібн. для студентів вищих навч. закл.]/СВ Філиппова, ЄІ Масленніков, ОВ Побережець, СО Черкасова
ЄІ Масленніков
Одеса: Прескур’єр 192, 2015
12*2015
та механізми її регулювання: монограф./[Філіппова СВ, Волощук ЛО, Смоквіна ГА та ін.]; під ред
І трансформація промислового сектору економіки України
Філіппової СВ–Одеса: ВМВ, 2009
12*2009
Особливості формування та реалізації механізму управління процесом обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства
СО Черкасова
Наука й економіка, 72-79, 2014
11*2014
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти
ІВ Черниш
Херсон: Грінь ДС, 2016
72016
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія Вип. 2/за ред. д. е. н., доц. КВ Ковтуненко, д. е. н., доц. ЄІ Масленнікова
КВ Ковтуненко
Херсон: Грінь ДС, 2017
62017
Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств
СВ Філиппова, СО Черкасова, СВ Филиппова, СА Черкасова
ХНЕУ, 2013
6*2013
Проблемні аспекти управління процесом зміцнення економічної безпеки підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності в умовах забезпечення сталого розвитку економіки України
СВ Філиппова, СО Черкасова
Економічні інновації, 198-205, 2013
5*2013
Багаторівнева система забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств
СВ Філіппова
Труды Одесского политехнического университета, 22, 2004
52004
Економічний інструментарій управлінського моніторингу конкурентоспроможності промислових підприємств у процесі формування механізму її організаційно-економічного забезпечення
СО Черкасова
Економіка. Управління. Інновації, 2011
42011
Багатофакторні моделі прогнозування банкрутства субєктів підприємництва
НС Артемонова, ОІ Продіус, СО Черкесова
Тр. Од. пол. универ.—2002.—Вып, 17, 2002
42002
Теоретико-методические основы мониторинга и оценивания управленческих компетенций в контексте обеспечения конкурентоспособности промышленного предприятия
СА Черкасова
FORMS OF SOCIAL COMMUNICATION IN THE DYNAMICS OF HUMAN SOCIETY DEVELOPMENT …, 2013
32013
INFLUENCE OF THE MARKET OF BUSINESS INTELLECTUAL SERVICES ON THE INNOVATION SAFETY OF EU COUNTRIES.
S Filyppova, V Okulich-Kazarin, O Kibik, G Shamborovskyi, S Cherkasova
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (1), 2019
22019
Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аудиту дебіторської заборгованості ОСББ «БІЛИЙ БУДИНОК»
АМФ Черкасова С.О.
http://economics.opu.ua/files/science/oblik/2016/106.pdf, 106-107, 2016
12016
Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю промислових підприємств на засадах розвитку ключових компетенцій
СО Черкасова
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2010
12010
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
С ЧЕРКАСОВА
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 514, 2010
12010
Логістика зовнішньоекономічних операцій у сировинному забезпеченні підприємств промисловості України
СВ Філіппова, ОM Русева, СО Черкасова
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003
12003
Development of adaptive organizational and economic mechanism of strategic management of corporation resistance to risk
A Antokhov, Y Tytynnik, A Krivenko, V Pashynskyi, S Cherkasova
Academy of Strategic Management Journal 18, 1-5, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20