Бакум Микола Васильович (Бакум Н.В., Bakum M.V.)
Бакум Микола Васильович (Бакум Н.В., Bakum M.V.)
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture. Ukraine (ХНТУСГ)
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сільськогосподарські машини: навч. посіб.
МВ Бакум
Харків: ХНТУСГ.–2008.–Ч 2, 288, 0
17
Вібраційна насіннєочисна машина для доочищення насіння сільськогосподарських культур
ПМ Заїка, МВ Бакум, АД Михайлов
Журнал Пропозиція, 102, 2005
122005
До обґрунтування ефективності використання пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом в якості машини попередньої сепарації насіннєвих сумішей моркви/Бакум МВ …
МВ Бакум, ММ Крехот
Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. П …, 2011
92011
Дослідження впливу основних параметрів пневматичного сепаратора на якість очищення насіння редиски
МВ Бакум, ММ Крекот
Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст.–Вип 18, 14-19, 2009
92009
Теоретичні дослідження характеристик руху часток у нахиленому повітряному каналі при зміні характеристик епюри швидкості повітря по висоті каналу
ММ Абдуєв, МВ Бакум, ЮО Манчинський, ВВ Сичов, ВП Леонов
Механізація сільського господарства: Вісник ХДТУСГ.–Харків, 88-94, 2003
82003
Результати порівняльних польових досліджень способів сівби насіння овочевих культур. МВ Бакум, ДА Ящук
МВ Бакум
Харків: Вісник ХНТУСГ, Випуск 135, 374-379, 2013
72013
Результати виробничих випробувань модернізованого пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом/Бакум МВ, Крекот ММ, Абдуєв ММ, Вотченко ОС, Леонов ВП, Шевченко МІ
МВ Бакум
Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. П …, 2008
72008
Вибрационная семяочистительная машина
ПМ Заика, НВ Бакум, СС Романец
ПМ Заика, НВ Бакум, СС Романец, 9-10, 1999
71999
Машини, агрегати та комплекси для післязбиральної обробки зерна і насіння.
АД Михайлов, ВІ Пастухов, МВ Бакум
Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2012
62012
Сільськогосподарські машини
МВ Бакум, ІС Бобрусь, АД Михайлов, ІВ Морозов, СП Нікітін
Ч. 2. Машини для внесення добрив. У 2-х томах/МВ Бакум, ІС Ботрусь, АД …, 2008
62008
До розробки мехатронних систем посівних машин точного висіву
МВ Бакум, РВ Кириченко, АД Михайлов, ВІ Пастухов, СП Нікітін, ...
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
52015
Дослідження фізико-механічних властивостей насіння, що мають пружний елемент
МВ Бакум, ОА Шептур
Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник Харківського …, 2001
52001
Перспективні напрямки модернізації зернових сівалок
ВІ Пастухов, МВ Бакум, СП Нікітін, АД Михайлов, ММ Абдуєв, ...
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
42014
До обґрунтування енергозберігаючої механізованої технології виробництва картоплі в лісостеповій зоні України
ВІ Пастухов, МВ Бакум, АД Ящук, ВГ Присяжний, АМ Борис, ...
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
42014
Польові дослідження способів сівби огірків, динь та кавунів
МВ Бакум, ДА Ящук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
42014
Особенности методики восстановления траектории сошника методом парциальных ускорений
ВИ Мельник, МАМ Аль-Фтиххат, РВ Антощенков
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2014
42014
Rezultaty porivnyalnykh polovykh doslidzhen sposobiv sivby nasinnia ovochevykh kultur [Results of comparative field research of methods of vegetable seeds sowing]
MV Bakum, DA Yaschuk
Visnyk of KhNTUSG–Bulletin of KhNTUSG 135, 374-379, 2013
42013
Використання сівалки з вібраційно-дисковим висівним апаратом при вирощувані овочевих культур
ВІ Пастухов, МВ Бакум, РВ Кириченко, ВВ Живолуп
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
42012
Doslidzhennja vplyvu osnovnyh parametriv pnevmatychnogo separatora na jakist'ochyshhennja nasinnja redysky
MV Bakum, MM Krekot
Sil's' kogospodars' ki mashyny: Zb. nauk. st. Luc'k, Vyp 18, 14-19, 2009
42009
Обоснование рациональных параметров технологического процесса сепарации мелкосеменных смесей на виброрешетной семеочистительной машине
НВ Бакум
41984
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20