Вольфовська Ольга Олександрівна (Olga Volfovska)
Вольфовська Ольга Олександрівна (Olga Volfovska)
старший викладач кафедри германських і романських мов, Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Темп мовлення як один із засобів впливу на слухача політичної промови (Speech tempo as one of the means to influence the listeners of the political speesh)
О Вольфовська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Фоностилістичні особливості промови як різновиду публічного мовлення політиків
О Вольфовська
Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія …, 2015
2015
Специфіка функціонування мелодики в німецькій політичній промові
О Вольфовська
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць, 107-111, 2014
2014
Prosodische Parameter der öffentlichen Rede
O Volfovska
Germanistik in der Ukraine, 133-136, 2013
2013
Синтагматична ритмізація українського та німецького мовлення
ОО Вольфовська
Проблеми зіставної семантики, 145-151, 2011
2011
Методологічні основи слухового аналізу ритмічної організації німецьких політичних промов
О Вольфовська
2011
ритМогрУпа як одиниЦя СегМентУВання підготоВленого МоВлення (на матеріалі підготовленого мовлення сучасних політичних діячів німеччини)
ОО Вольфовська
Русская словесность, 69-72, 2001
2001
АКЦЕНТНО-РИТМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РАДІОДИКТОРІВ
О ВОЛЬФОВСЬКА
Наукові записки.–Випуск 96 (2).–Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8