Михайло Грабинський (Mykhailo Hrabynskyi)
Михайло Грабинський (Mykhailo Hrabynskyi)
асистент, кафедра міжнародного права, Львівсьий національний університет імені Івана Франка (IFNUL)
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасний погляд на суб’єктів міжнародних економічних правовідносин
МІ Грабинський
Науковий вісник публічного та приватного права, 277-281, 2016
42016
СТАБІЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН (НА ПРИКЛАДІ МВФ ТА МБРР)
М Грабинський
Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового, 2019
2019
Роль принципів міжнародного права у регулюванні міжнародних фінансово-кредитних відносин
М Грабинський
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 201-211, 2018
2018
International aspect of trade, environment and law
M Hrabynskyi
Ecological and Economic Problems of International Trade: Summaries of the …, 2018
2018
Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права
МІ Грабинський
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення …, 2016
2016
Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин
МІ Грабинський
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку …, 2016
2016
Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин
МІ Грабинський
Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: збірник …, 2016
2016
Основні етапи розвитку міжнародних валютних правовідносин
МІ Грабинський
Альманах міжнародного права, 44-52, 2016
2016
Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти
МІ Грабинський
Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V …, 2015
2015
Міжнародне публічне економічне право та міжнародне приватне економічне право: порівняльно-правова характеристика
МІ Грабинський
Порівняльно-аналітичне право, 254-256, 2015
2015
Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста
МІ Грабинський
Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали …, 2014
2014
Співпраця України з групою Світового банку (економічні та правові аспекти)
МІ Грабинський
Кримський економічний вісник, 32-38, 2014
2014
Аналіз портфелю активних проектів України, що реалізуються за підтримки Світового банку (економіко-правовий аспект)
МІ Грабинський, ІВ Грабинська
Вісник Львівського університету. Серія економічна, 347-355, 2014
2014
Економічні та правові питання участі України у міжнародних економічних організаціях (на прикладі групи Світового банку)
МІ Грабинський, ІВ Грабинська
Вісник Львівського університету. Серія економічна, 449-455, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14