Михайло Грабинський (Mykhailo Hrabynskyi)
Михайло Грабинський (Mykhailo Hrabynskyi)
асистент, кафедра міжнародного права, Львівсьий національний університет імені Івана Франка (IFNUL)
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний погляд на суб’єктів міжнародних економічних правовідносин
МІ Грабинський
Науковий вісник публічного та приватного права, 277-281, 2016
32016
Роль принципу «поваги прав людини» у міжнародних фінансово-кредитних відносинах
М Грабинський
Права людини – пріоритет сучасної держави, 5-7, 2020
2020
Валютна війна як різновид гібридної війни
М Грабинський
Сучасні міжнародні конфлікти: від регіонального протистояння до глобального …, 2020
2020
Міжнародно-правові аспекти економічної безпеки держави при вирішенні міжнародних економічних спорів
М Грабинський
Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки, 22-24, 2020
2020
Правові аспекти та проблеми реформування системи економічної безпеки Східної Європи
М Грабинський
Правові аспекти та проблеми реформування системи економічної безпеки Східної …, 2020
2020
Значення фінансово-кредитних правовідносин в контексті конфліктів міжнародного характеру
М Грабинський
Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до …, 2019
2019
Про доцільність попередньої правової експертизи міжнародних кредитних угод
М Грабинський
Україна-Європа: між політичними деклараціями та експертними оцінками, 55-56, 2019
2019
Возникновение финансово-кредитных отношений в международном публичном праве
M Grabinskii
Legea şi Viaţa 327 (3/2), 30-34, 2019
2019
Класифікація міжнародних економічних, фінансових та кредитних договорів
М Грабинський
La science et la technologie à l'ère de la société de l'information, 18-21, 2019
2019
Роль міжнародного кредитного договору серед джерел міжнародного публічного права
М Грабинський
Evropský politický a právní diskurz 6 (1), 12-17, 2019
2019
Стабільність міжнародних фінансово-кредитних правовідносин (на прикладі МВФ та МБРР)
М Грабинський
Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового, 2019
2019
Роль принципів міжнародного права у регулюванні міжнародних фінансово-кредитних відносин
М Грабинський
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 201-211, 2018
2018
International aspect of trade, environment and law
M Hrabynskyi
Ecological and Economic Problems of International Trade: Summaries of the …, 2018
2018
Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права
МІ Грабинський
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення …, 2016
2016
Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин
МІ Грабинський
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку …, 2016
2016
Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин
МІ Грабинський
Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: збірник …, 2016
2016
Основні етапи розвитку міжнародних валютних правовідносин
МІ Грабинський
Альманах міжнародного права, 44-52, 2016
2016
Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти
МІ Грабинський
Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V …, 2015
2015
Міжнародне публічне економічне право та міжнародне приватне економічне право: порівняльно-правова характеристика
МІ Грабинський
Порівняльно-аналітичне право, 254-256, 2015
2015
Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста
МІ Грабинський
Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20