Follow
В'ячеслав Бігун ✧ Dr iur Vyacheslav Bihun, LL.M (US), MFA (EU) - orcid.org/0000-0003-0108-0578
В'ячеслав Бігун ✧ Dr iur Vyacheslav Bihun, LL.M (US), MFA (EU) - orcid.org/0000-0003-0108-0578
Вчений-юрист і кінематографіст - Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Verified email at bihun.info - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософія правосуддя: ідея та здійснення: монографія
ВС Бігун
Дослідження на здобуття н.с. д.ю.н. за спеціальністю "Філософія права …, 2011
148*2011
Філософія правосуддя [енциклопедична стаття]
ВС Бігун
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.; редкол. В. Я. Тацій [та ін …, 2017
126*2017
Людина в праві: аксіологічний підхід
ВС Бігун
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2004
95*2004
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. І. Б. Усенка
І Усенко, В Бігун, Т Бондарук, І Музика, А Іванова, та ін.
К.: Наукова думка. Підрозділ "Правосуддя і судова влада" С. 9-19. Наукова …, 2014
94*2014
Євген Ерліх: життя і правознавча спадщина (актуальний наукознавчий нарис)
ВС Бігун
Проблеми філософії права 3 (1-2), 105-126, 2005
68*2005
Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми
ВП Горбатенко, ЛА Луць, ВС Бігун, ОВ Кресін, ВВ Копійка
К.: Юридична думка, 2005
59*2005
Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі
ВС Бігун
К.: Юстініан, 272, 2006
482006
Антропологія, аксіологія та соціологія права. До питання про праворозуміння
ВС Бігун
Часопис Київського університету права, 23-32, 2005
412005
Образ людини у концепції прав людини
В Брюґґер, В Бігун
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2003
412003
Правова антропологія. До питання про дослідження людини в праві
ВС Бігун
Часопис Київського університету права, 3-15, 2002
302002
Людина в праві. Правове людинорозуміння як філософсько-правова проблема
ВС Бігун
Проблеми філософії права 1, 126-128, 2003
28*2003
Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія ⁄ Відп. ред. В. С. Бігун
АМ Бернюков, ВС Бігун, ЮП Лобода, БВ Малишев, СП Погребняк, ...
Завантажити: http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs …, 2009
25*2009
Юридична професія та освіта
ВС Бігун
Досвід США у порівняльній перспективі. Київ: Видавнича організація «Юстініан, 2006
212006
Правосуддя як мета та мета правосуддя (до питання про філософію правосуддя)
BС Бігун
Держава і право, 9-13, 2009
20*2009
Законне неправо та надзаконне право / Gesetzliches Unrecht und Uebergesetzliches Recht
Ґ Радбрух, ВС Бігун
Проблеми філософії права 2, 83-94, 2004
19*2004
Судове праворозуміння у механізмі забезпечення прав людини
ВС Бігун
Права людини та механізм їх забезпечення: матеріали міжвузівській науково …, 2009
18*2009
Філософсько-правове осмислення правосуддя (щодо розмежування понять «судочинство» і «правосуддя»)
ВС Бігун
Вісник Львівського університету. Серія юридична., 21-27, 2009
172009
Соціологія і юриспруденція
Є Ерліх, ВСSJ Бігун
Проблеми філософії права 3, 185-193, 2005
172005
Юридична освіта в Україні та Німеччині
ВС Бігун
Юридичний журнал, 78-84, 2004
16*2004
Густав Радбрух – видатний німецький філософ права
ВС Бігун
Проблеми філософії права 2, 33-48, 2004
16*2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20