Гуцаленко Любов Василівна / Gutsalenko L.V. / Hutsalenko L.V. / Гуцаленко Л. В.
Гуцаленко Любов Василівна / Gutsalenko L.V. / Hutsalenko L.V. / Гуцаленко Л. В.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державний фінансовий контроль: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури, 2009
1942009
Внутрішньогосподарський контроль:[навч. посіб.]
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий, УО Марчук
К.: Центр учбової літератури, 2014
1132014
Професійна етика: навч. посіб
ВП Бралатан, ЛВ Гуцаленко, НГ Здирко
К.: Центр учбової літератури 251, 2011
612011
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
452009
Адаптивна система обліку і контролю результатів діяльності сільськогосподарських підприємств: моногр
ЛВ Гуцаленко
Гуцаленко ЛВ-К.: ННЦ ІАЕ, 2010
442010
Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхи їх вирішення
ЛВ Гуцаленко, НВ Пришляк
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 97-101, 2011
382011
Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб
ЛВ Гуцаленко, ЛГ Михальчишина, ВМ Сидорчук, ІК Пентюк
Київ: ЦУЛ, 2011
362011
Сутність та функції внутрішнього аудиту на підприємствах України
ЛВ Гуцаленко, АО Ярова
Інноваційна економіка, 105-107, 2011
272011
Формування та облік фінансових результатів відповідно до П (С) БО 30 «Біологічні активи»
ЛВ Гуцаленко
Облік і фінанси АПК, 96-99, 2006
232006
Обліково-інформаційна система забезпечення управління сільськогосподарським підприємством
ЛВ Гуцаленко, ЕО Довгаль
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 82-92, 2016
162016
Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів
ЛВ Гуцаленко, ІІ Божок
Інноваційна економіка, 176-181, 2014
162014
Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства
ЛВ Гуцаленко
Економіка АПК№ 7, 2010, 2010
162010
Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів
Л Гуцаленко
Бухгалтерський облік і аудит, 24-32, 2010
162010
Внутрішньогосподарська звітність як інформаційне джерело для ефективного управління підприємством
ЛВ Гуцаленко
Економіка АПК, 64-66, 2004
162004
Організація обліку та аудиту основних засобів
ЛВ Гуцаленко, АС Гловюк, ІВ Ковальчук
Економіка і суспільство, 741-747, 2017
152017
Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива: Монографія
ЛВ Гуцаленко, ВЮ Фабіянська
ЛВ Гуцаленко, ВЮ Фабіянська–Вінниця: ТД «Едельвейс і К, 2013
132013
Стан та перспективи розвитку внутрішнього контролю на підприємствах АПК
ЛВ Гуцаленко, НГ Здирко
Облік і фінанси АПК, 83-86, 2007
132007
Методологічні аспекти обліку формування та узагальнення результатів діяльності сільськогосподарських підприємств
ЛВ Гуцаленко
Економіка АПК№ 9, 2010 С. 70-74, 2010
102010
Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні
ЛВ Гуцаленко, ОВ Вахновська
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-23, 2017
92017
Організація контролю дебіторської і кредиторської заборгованості господарюючого суб’єкта
ЛВ Гуцаленко, ЛІ Шадурська
Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 5, 20, 2011
92011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20