Підписатись
Гуцаленко Любов Василівна / Gutsalenko L.V. / Hutsalenko L.V. / Гуцаленко Л. В.
Гуцаленко Любов Василівна / Gutsalenko L.V. / Hutsalenko L.V. / Гуцаленко Л. В.
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
2542009
Внутрішньогосподарський контроль:[навч. посіб.]
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий, УО Марчук
К: ЦУЛ, 2014
2122014
Професійна етика: навч. посіб
ВП Бралатан, ЛВ Гуцаленко, НГ Здирко
К.: Центр учбової літератури 251, 2011
892011
Адаптивна система обліку і контролю результатів діяльності сільськогосподарських підприємств: моногр
ЛВ Гуцаленко
Гуцаленко ЛВ-К.: ННЦ ІАЕ, 2010
602010
Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб
ЛВ Гуцаленко, ЛГ Михальчишина, ВМ Сидорчук, ІК Пентюк
К.: Центр учбової літератури, 2011
492011
Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхи їх вирішення
ЛВ Гуцаленко, НВ Пришляк
Інноваційна економіка. Всеукраїнський наукововиробничий журнал, 97-101, 2011
462011
Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland.
L Gutsalenko, M Wasilewski, T Mulyk, U Marchuk, Y Mulyk
Economic annals-XXI 170, 2018
322018
Обліково-інформаційна система забезпечення управління сільськогосподарським підприємством
ЛВ Гуцаленко, ЕО Довгаль
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 82-92, 2016
312016
Організація обліку та аудиту основних засобів
ЛВ Гуцаленко, АС Гловюк, ІВ Ковальчук
Економіка і суспільство, 741-747, 2017
292017
Сутність та функції внутрішнього аудиту на підприємствах України
ЛВ Гуцаленко, АО Ярова
Інноваційна економіка, 105-107, 2011
282011
Державний фінансовий контроль: навчальний посібник
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
К.: Центр учбової літератури, 2009
282009
Формування та облік фінансових результатів відповідно до П (С) БО 30 «Біологічні активи»
ЛВ Гуцаленко
Облік і фінанси АПК, 96-99, 2006
272006
Управлінський контроль як вид внурішньогосподарського контролю підприємства
ОА Подолянчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 117-126, 2015
242015
Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів
Л Гуцаленко
Бухгалтерський облік і аудит, 24-32, 2010
242010
Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів
ЛВ Гуцаленко, ІІ Божок
Інноваційна економіка, 176-181, 2014
232014
Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства
ЛВ Гуцаленко
Економіка АПК№ 7, 2010, 2010
212010
Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні
ЛВ Гуцаленко, ОВ Вахновська
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-23, 2017
182017
Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива: Монографія
ЛВ Гуцаленко, ВЮ Фабіянська
ЛВ Гуцаленко, ВЮ Фабіянська–Вінниця: ТД «Едельвейс і К, 2013
182013
Внутрішньогосподарська звітність як інформаційне джерело для ефективного управління підприємством
ЛВ Гуцаленко
Економіка АПК, 64-66, 2004
172004
Реалії аудиту у вітчизняній та зарубіжній практиці
ЛВ Гуцаленко, СО Марченко
Економіка і суспільство, 349-354, 2016
162016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20