Olha Kuzmenko
Olha Kuzmenko
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2012
422012
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2011
392011
Риск-менеджмент инноваций
ТА Васильєва, ТА Васильева, АО Єпіфанов, АА Епифанов, ...
362005
Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку
ОС Дмитрова, КГ Гончарова, ТА Медвідь, АО Бойко, СВ Вахнюк, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
26*2010
Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів
ОВ Козьменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
232008
Актуарні розрахунки: навчальний посібник
ОВ Козьменко
Суми: Університетська книга, 2011
22*2011
Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): навчальний посібник
ОВ Козьменко, ОВ Кузьменко
Суми: Університетська книга 406, 2014
212014
Stratehichnyi menedzhment banku [Strategic management of the bank]
SM Kozmenko, FI Shpyh, IV Voloshko
Sumy: Universytetska knyha, 2003
212003
Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy
OV Koz'menko, SM Koz'menko, TA Vasyl'yeva
Sumy: Universytets' ka knyha, 2012
162012
Інтервальні оцінки ризиків в інноваційних банківських проектах
ОВ Меренкова
Національний банк України, 2008
162008
Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму
С Дмитров, О Меренкова, Л Левченко
Вісник Національного банку України, 54-59, 2009
152009
Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму
СО Дмитров, ОВ Меренкова, ЛГ Левченко, ТА Медвідь
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008.–75 c, 2008
152008
Амортизация и оптимальные сроки службы техники
СМ Козьменко, ТА Васильєва, ТА Васильева, СВ Лєонов, СВ Леонов, ...
Деловые перспективы, 2005
152005
Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine]
VK Kolpakov, OV Kuzmenko
Kyiv: Yurinkom Іnter [in Ukrainian], 2003
152003
Трансформування банківської системи України під впливом іноземних фінансових конгломератів
О Козьменко, В Козирєв
Вісник національного банку України, 12-18, 2014
142014
Methodological principles and formalization of the stability achievement process at the reinsurance market
O Kuzmenko
Економічний часопис-ХХІ, 63-66, 2014
142014
Methodological principles and formalization of the stability achievement process at the reinsurance market
O Kuzmenko
Економічний часопис-ХХІ, 63-66, 2014
142014
Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму
ОВ Меренкова, ТА Медвідь, АО Бойко, АА Бойко
Національний банк України, 2010
132010
Modeling the stability dynamics of Ukrainian banking system
O Kozmenko, O Kuzmenko
Available at SSRN 2537978, 2014
122014
Modeling the stability dynamics of Ukrainian banking system
O Kozmenko, O Kuzmenko
Available at SSRN 2537978, 2014
122014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20